Zhruba před půlrokem mě lékař na periodické prohlídce uznal způsobilého k práci skladníka. Od té doby mi ale operovali páteř a nyní již cítím, že nemám sílu všechny ty bedny zvedat. Požádal jsem proto zaměstnavatele, aby mě k lékaři poslal znovu. Nejprve se mu do toho nechtělo a když nakonec vyhověl – tak s tím, že si ji budu muset zaplatit. Má na to právo?

Pracovnělékařské prohlídky

Zaměstnavatel je povinen vysílat své uchazeče o zaměstnání / zaměstnance na pracovnělékařské prohlídky ke svému poskytovateli pracovnělékařských služeb (dříve známému jako závodní lékař), případně také k jejich vlastnímu praktickému lékaři, pokud jde o nerizikové práce v 1. kategorii.

Pracovnělékařské prohlídky slouží ke zjištění, zda je daný zaměstnanec zdravotně způsobilý k práci, kterou pro zaměstnavatele vykonává, případně zda je uchazeč o zaměstnání způsobilý k práci, na kterou je přijímán – tyto prohlídky tedy mají zamezit tomu, aby zaměstnavatel přiděloval práci zaměstnanci, pro kterého není ze zdravotních důvodů vhodná.

Mimořádné prohlídky

Kromě vstupní prohlídky před nástupem do zaměstnání a periodických prohlídek po uplynutí určitého intervalu od předchozí prohlídky je zaměstnavatel povinen vyslat zaměstnance také na mimořádnou prohlídku, pokud je tu důvodný předpoklad, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci a/nebo ke zvýšení rizikového faktoru vykonávané práce.

Když má tedy zaměstnavatel pochybnosti, zda je zaměstnanec stále zdravotně způsobilý k práci, měl by ho vyslat na mimořádnou prohlídku – existují však případy, kdy ho musí vyslat automaticky, například když zaměstnanec nepracoval kvůli těžkému úrazu nebo když z jakéhokoliv důvodu přerušil práci na víc jak 6 měsíců práci.

Pokud má sám zaměstnanec podezření, že už by nemusel být zdravotně způsobilý k výkonu své práce, může požádat zaměstnavatele o vyslání na mimořádnou lékařskou prohlídku a zaměstnavatel je v takovém případě povinen žádosti zaměstnance vyhovět.

Náklady na pracovnělékařskou prohlídku

Všechny náklady na provedení pracovnělékařských prohlídek – a to i náklady na mimořádnou prohlídku – ze zákona nese vždy zaměstnavatel, který tyto náklady nesmí přenášet na zaměstnance, ani pokud by s tím zaměstnanec souhlasil.

Určité výjimky z výše uvedeného pravidla platí pro vstupní lékařské prohlídky, ty však nejsou předmětem vašeho dotazu.

Shrnutí případu

V případě, že máte podezření, že vám onemocnění páteře už nedovoluje dál vykonávat práci skladníka, můžete zaměstnavatele požádát o vyslání na mimořádnou lékařskou prohlídku. Takovéto žádosti je zaměstnavatel povinen vyhovět s tím, že musí nést také náklady na provedení této prohlídky.

Odpovídala Lucie Hořejší z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.