Ke spolupráci přizvala univerzita sedm partnerů, hlavními jsou pardubické střední školy.

Technika může být zábavná

„Univerzita ve spolupráci se sedmi partnery projektu chce žákům a studentům ukázat, že studium zejména technických a přírodovědných oborů je zajímavé, umí být i zábavné a navíc jim může zajistit dobré pracovní uplatnění v jejich budoucím životě,“ vysvětluje význam projektu jeho řešitelka Valerie Wágnerová, kancléřka univerzity.

Žáci absolvují specializované workshopy a exkurze na pracovištích fakult Univerzity Pardubice a zúčastní se přednášek a besed. Budou se moci zapsat do technických zájmových kroužků, stráví v létě jeden týden v univerzitní letní škole nebo se zapojí do badatelské činnosti.

Na své si přijdou i učitelé

Pro pedagogy středních škol je připravena řada odborných seminářů z chemie, fyziky a matematiky, technologie a dopravy, restaurování nebo elektrotechniky a informatiky. Kurzy jim mají pomoci zatraktivnit vyučovací hodiny, poradit, jak udržet pozornost studentů nebo jak vzbudit zájem o danou problematiku.

Cílem projektu je mimo jiné prohloubit spolupráci mezi univerzitou a základními a středními školami v kraji a širším okolí. K tomu poslouží nejen akce pro žáky, ale i další akce a setkávání pedagogů a akademiků, které umožní výměnu zkušeností a diskusi o tématech spojených s podporou a prohloubením zájmu mládeže o technické a přírodovědné obory.

Ukázat vědu naživo

„Interaktivní vzdělávací zážitkové akce představují nejlepší prostředek, jak přivést mladé lidi k vědě. Ukázat jim vědu takto naživo se nám v posledních několika letech velmi osvědčilo a jsme rádi, že v tom díky novému projektu můžeme pokračovat a nadále pracovat s nadanými středoškoláky a zájemci o technické a přírodovědné obory,“ říká Valerie Wágnerová.

Projekt Brána vědění otevřená II je pokračováním úspěšného dvouletého projektu BRAVO. Ke spolupráci je přizvána celá řada základních a středních škol, na nichž budou některé akce pro mládež probíhat nebo které se populárně - naučných a vzdělávacích aktivit samy účastní.