V oblasti komunikačních dovedností požadují potenciální zaměstnavatelé podle autorů průzkumu především vysokou úroveň komunikace v internetovém prostředí. U uchazečů dále pozitivně hodnotí přesné a srozumitelné vyjadřování a znalost dané problematiky. Vyšší nároky jsou kladeny na inženýry, od kterých se očekává plynulá komunikace v českém a cizím jazyce, poskytnutí komplexního názoru nebo schopnost sumarizace - shrnutí projednávaného tématu.

V popředí je rozhodnost a zvládání stresu

Z manažerských dovedností zástupci firem jmenovali u inženýrů na prvním místě schopnost přijímat rozhodnutí, za níž následovala akceptace firemní kultury a zvládání konfliktů a stresu. Od bakalářů požadují především osobní produktivitu, aktivní jednání a schopnost učit se novým věcem.

„Tyto kompetence rozvíjíme u našich studentů na vybraných přednáškách, při práci na skupinových projektech nebo při prezentacích. Podle vyjádření zaměstnavatelů jsou ale tyto schopnosti u absolventů stále nedostatečné, proto se na ně chceme v budoucnu více zaměřit a k jejich získávání motivovat studenty i pedagogy,“ říká prorektorka pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy Alžběta Kiráľová.

Soukromý sektor je štědřejší

Průzkum sledoval i výši nástupního platu pro absolventy v oblasti cestovního ruchu. Platové podmínky se razantně liší v soukromém a veřejném sektoru, kde jsou pracovníci hodnoceni na základě tabulkových platů.
Ve veřejné sféře se hrubá výše platů vystudovaných bakalářů pohybuje v rozmezí 11 500 - 15 500 Kč, inženýři mohou získat maximálně 18 000 Kč. V soukromém sektoru si bakaláři průměrně vydělají 12 000 - 25 000 Kč, platy inženýrů byly uváděny v rozpětí 12 500 – 30 000 Kč.