Pracující matky se do zaměstnání rozhodně nevracejí se zastaralými kontakty a bez znalostí. 62 % dotázaných vedoucích pracovníků si uvědomuje, že matky po návratu z rodičovské dovolené přinášejí cenné dovednosti a odborné znalosti.

Nejnižší podíl v EU

Podíl mladých matek v pracovním procesu je však v České republice jeden z nejnižších v rámci celé EU. Situaci by mohlo změnit širší využití pružné pracovní doby, možnost pracovat z domova nebo alespoň v jeho blízkosti a částečné nahrazení pracovních cest videokonferencemi.

Přizpůsobit pracovní postupy

„Firmy si hodnotu pracujících matek uvědomují. Když se však ženy po mateřské dovolené vrátí do práce, často zjistí, že udržet rovnováhu mezi pracovními a osobními povinnostmi je velmi náročné, ne-li nemožné. Proto není divu, že stále více matek požaduje možnost flexibilní práce. Ať již to znamená flexibilní pracovní dobu, alespoň příležitostnou práci z domova, či možnost využití videokonferencí namísto zdlouhavých pracovních cest. Je nejvyšší čas, aby se podniky začaly zabývat otázkou, jak přizpůsobit pracovní postupy potřebám pracujících matek,“ říká Ruud Doggen, výkonný ředitel společnosti Regus pro region střední a východní Evropy.