„Dvě ženy spolupracují méně pravděpodobně než dva muži, je-li jedna mocnější než druhá,“ cituje britský list Daily Mail studii vědců z University of Quebec.

Muži se dokážou povznést nad rozdíly

Ženy podle psychologů z Montrealu raději spolupracují s mužem než se ženou, je-li tato postavena výše. Muži údajně dokáží rozdíly v postavení nechat stranou a vytvořit spolupracující tým. Ženy se ale nejlépe cítí se spolupracovníky, kteří jsou na stejné úrovni jako ony. Rozdílnou úroveň jsou ochotny tolerovat jen v případě, že protějškem je muž.

Studie neposuzuje, kdo je vinen

„Studie nedemonstruje, zda za sníženou míru spolupráce mezi ženami v různém postavení může ta výše nebo níže postavená. Nicméně naše objevy jsou ve shodě s výsledky jiných studií zabývajících se dětmi, kde jedinci ženského pohlaví mají problém spolupracovat s příslušnicemi stejného pohlaví, které jsou ve vyšším postavení. Nadřízené ženy také mohou být méně ochotné než nadřízení muži investovat do níže postavené ženy,“ uvádějí v závěru studie její autoři.

Muži nejsou vůči ženám objektivní

„Protože muži obecně často diskriminují ženy, nelze říci, zda by mohl řešení situace v ženském týmu pomoci výše postavený muž,“ dodává profesorka Joyce Benensonová z Harvardské univerzity, která na výzkumu spolupracovala.