Z výsledků srovnání vyplynulo, že ve všech vzdělanostních kategoriích jsou nejvyšší průměrné platy v soukromých firmách se zahraničními vlastníky. S rostoucím vzděláním se rozdíly v platech zvyšují, takže zatímco zaměstnanci se základním vzděláním v zahraničních firmách mají průměrný plat na úrovni 123 % pracovníků nejhůře placené skupiny (což jsou státní a obecní organizace), v případě postgraduálního vzdělání to je už 216 % ve srovnání s nejnižšími platy (tentokrát ve sdruženích).

Vyšší vzdělání znamená vyšší plat

Na druhé pozici ve výši průměrných platů jsou – s jedinou výjimkou – firmy se soukromými tuzemskými vlastníky.

Téměř u všech typů zaměstnavatelů rovněž platí, že vyšší vzdělání znamená i vyšší průměrný plat. Jedinou výjimkou z obou výše uvedených trendů jsou pracovníci s dokončeným nástavbovým nebo vyšším odborným vzděláním v družstvech. Ti mají průměrný plat vyšší než zaměstnanci tuzemských soukromých společností a mají i vyšší průměrný plat než pracovníci v družstvech s dokončeným prvním (bakalářským) stupněm VŠ vzdělání.

Družstva - svět sám pro sebe

„Poměrně velkým překvapením pro nás bylo výrazné platové ohodnocení nástavbového studia nebo vyšších odborných škol v družstvech, které pravděpodobně odráží silně pragmatický přístup družstevníků a poměrně malou velikost družstev ve srovnání se soukromě vlastněnými firmami,“ komentuje závěry analýzy Zdeněk Němec, obchodní analytik služby Platy.cz.