V závěru loňského roku členové senátního výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice navštívili sídlo největší vzdělávací společnosti ve střední Evropě WIFI International ve Vídni, kde se seznámili s rakouským duálním systémem. Návštěvu dohodl tehdejší kandidát na ministra školství Marcel Chládek, který se již několik let snaží o reformu českého učňovského školství.

Rakušané chtějí pomoci

WIFI International má v Česku svou pobočku, WIFI Czech Republic, která bude v celém procesu zprostředkovatelem podpory z rakouské strany a partnerem ministrovy pracovní skupiny. Rakousko má dlouhodobě světově jednu z nejnižších nezaměstnaností u absolventů učňovského školství v Evropě a rádo by České republice předalo zkušenosti z této oblasti.

Systém přizpůsobí českým podmínkám

„Snahy ministra školství Marcela Chládka o reformu českého učňovského školství vítáme s nadšením. Jako česká pobočka vzdělávacího institutu rakouské hospodářské komory chceme pracovní skupině kolem pana ministra pomoci se zavedením zaběhnutého systému celoživotního vzdělávání, avšak v jeho pozměněné formě. Nemáme zde takové podmínky, abychom mohli zcela beze změn kopírovat rakouský duální systém,“ komentuje situaci v České republice Tomáš Zdechovský, ředitel WIFI Czech Republic. Ten se již spolupodílí na změně systému na Slovensku, které podobnou reformu v minulých letech připravilo.