Vyplývá to z Indexu trhu práce uveřejněného včera společností Manpower. Vzhledem k tomu, že první kvartál roku je pro trh práce tradičně nejhorším obdobím roku, jedná se podle autorů vlastně o nejoptimističtější předpověď od roku 2008.

První čtvrtletí je tradičně nejslabší

„Prognózy na trhu práce bývají na první čtvrtletí tradičně nejslabší, navíc jsou nyní poznamenané rokem 2013, ve kterém rostl počet nezaměstnaných lidí a klesaly obraty, zvláště v oborech maloobchodu, ve službách a v průmyslové výrobě. Pokud se podíváme na sezónně očištěná data, vidíme, že bude nabírat více zaměstnavatelů, než je pro toto období obvyklé” prohlásila Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Porovnání dle odvětví

Pouze ve dvou z deseti odvětví zaměstnavatelé předpovídají pro nadcházející čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil. Nejsilnější hodnotu čistého indexu trhu práce 5 % hlásí odvětví finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům. Velkoobchod a maloobchod vykazuje hodnotu 3 %. Výrazný útlum náborových aktivit oproti tomu hlásí odvětví doprava, skladování a komunikace, kde má index hodnotu -12 % a ubytování a stravování s indexem -10 %.

Regionální srovnání v rámci ČR

Zaměstnavatelé v moravském regionu očekávají pro první čtvrtletí 2014 zvyšování počtu pracovních sil s čistým indexem trhu práce 1 %. Oproti tomu zaměstnavatelé v Čechách hlásí útlum trhu práce s hodnotou indexu -2 % a Praha očekává stagnaci s hodnotou indexu 0 %.

Globální pohled

Přestože ekonomické problémy a celková nejistota na světovém trhu práce stále přetrvávají, výsledky průzkumu pro první čtvrtletí nadcházejícího roku ukazují na to, že většina zaměstnavatelů plánuje v různé míře zvýšení počtu pracovních sil.

Z celosvětového hlediska je nejsilnější předpověď v Indii, na Tchaj-wanu a Novém Zélandu, které hlásí třicetiprocentní, v případě Nového Zélandu pak dvacetiprocentní nárůst. Oproti tomu nejslabší a zároveň negativní náborové prostředí očekávají zaměstnavatelé v Itálii (-17%), Finsku (-6%) a Španělsku (-7%).