Letos jsem po několika letech měnil zaměstnání. K 31. 8. jsem skončil v původní firmě, a protože jsem si potřeboval něco zařídit, uzavřel jsem nový pracovní poměr až od 3. 9. Teď mi na personálním řekli, že za září nemám nárok na dovolenou, protože jsem u nich nebyl od začátku měsíce. Kamarád mi ale říkal, že když na sebe původní a nové zaměstnaní navazují, tak mám na dovolenou za daný měsíc narok. Kdo má pravdu?

Právo na dovolenou za měsíc, ve kterém se mění zaměstnání

Za měsíc, ve kterém zaměstnanec změnil zaměstnání, mu vzniká právo na poměrnou část dovolené (1/12 dovolené) u nového zaměstnavatele, pokud na skončení pracovního poměru u jednoho zaměstnavatele bezprostředně navazuje vznik pracovního poměru u nového zaměstnavatele a pokud zaměstnanec u nového zaměstnavatele stihl odpracovat alespoň 60 dní v tomto kalendářním roce.

Podmínka bezprostřednosti

Právo na dovolenou za měsíc, v němž dochází ke změně zaměstnání, je tedy podmíněno tím, že zaměstnanec nastoupí do nového zaměstnání bezprostředně po ukončení toho původního. Za splnění této podmínky se počítají nejen dva po sobě následující pracovní dny, ale také případy, kdy zaměstnanec ukončí pracovní poměr v pátek a do zaměstnání nastoupí až po uplynutí víkendu či svátku.

Tedy v případě, že mezi ukončením a začátkem nového zaměstnání je i jen jediný pracovní den, nejedná se již o bezprostřední změnu zaměstnání. Nejenže v takovém případě nemůže dojít k převodu dovolené vzniklé u původního zaměstnavatele na nového zaměstnavatele, ale navíc nemůže ani u jednoho ze zaměstnavatelů vzniknout právo na poměrnou část dovolené za měsíc, ve kterém došlo ke změně zaměstnání.

Shrnutí

Vzhledem k tomu, že jste ukončil svůj pracovní poměr u prvního zaměstnavatele v pátek 31. 8. a u nového zaměstnavatele jste jej uzavřel až od 3. 9., došlo tak ke změně zaměstnání v průběhu dvou různých měsíců – proto vám z titulu změny zaměstnání nemůže u nového zaměstnavatele vzniknout právo na dovolenou za září.

Odpovígali David Borovec a Michaela Prokopová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.