„Návštěvníci se nejvíce zajímali o možnosti rekvalifikace a další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, které by jim mohly pomoci při hledání nové práce. Řada z nich se také ptala, jak mají postupovat, když jim zaměstnavatel dá výpověď, nebo jaké dokumenty budou potřebovat k přiznání podpory v nezaměstnanosti,“ uvedla Lucie Kudová, metodička referátu zprostředkování a poradenství krajské pobočky ÚP ČR pro hlavní město Prahu.

Finanční podpora nově vytvořených míst

V rámci veletrhu informovali pracovníci úřadu vystavující zaměstnavatele mimo jiné o tom, že mohou získat příspěvky na vytvoření společensky účelného pracovního místa, na které přijmou zájemce z databáze uchazečů o zaměstnání.

„Nabídli jsme jim také možnost bezplatné přípravy výběrového řízení na volné pracovní místo v případě, že se obrátí s hledáním vhodného kandidáta na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR v Praze,“ připomíná Ilona Mňuková z krajské pobočky ÚP ČR pro hlavní město Prahu.

„Zaměstnavatelé přijali nabídku s povděkem a začali nás kontaktovat už pár dní po skončení veletrhu,“ dodává Mňuková s tím, že stejnou službu nabízí ÚP ČR i těm firmám, které mu nahlásily volné pracovní místo a dosud ho neobsadily.