Dostal jsem výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost. Na konci výpovědní doby jsem ale zjistil, že mi zaměstnavatel neposlal mzdu za předchozí měsíc. Nechal jsem si proto služební mobil a počítač, abych tím zaměstnavatele přiměl, aby mi zaplatil. Ten mi však nyní vyhrožuje, že vše nahlásí na policii jako krádež. Jedná oprávněně?

Zadržení věci

Účelem zadržení věci je ochrana zájmů věřitele v případech, kdy má u sebe movitou věc svého dlužníka. Pokud v takové situaci dlužník přestane svému věřiteli splácet dluh, může si věřitel věc dočasně ponechat, čímž si splacení dluhu v podstatě „pojistí“.

Zadržení má však pouze zajišťovací funkci. Pokud si věřitel věc ponechá, nemůže ji bez dalšího prodat a uspokojit se z obdržených peněz.

Lze zadržet věc v pracovněprávních vztazích?

V současné právní úpravě zákoník práce zadržení v pracovních vztazích výslovně vylučuje. Zaměstnanec ani zaměstnavatel tak nemohou zadržet věc patřící druhé straně, aby si tak zajistili například úhradu dlužné mzdy (dluhu na straně zaměstnavatele) nebo schodku na svěřeném majetku zaměstnavatele (dluhu na straně zaměstnance).

Od 1. 1. 2014, kdy s největší pravděpodobností vstoupí do účinnosti nový občanský zákoník, však zadržení do pracovních vztahů částečně pronikne. Jeho užití však bude omezeno pouze na zajištění takového dluhu, který nevznikne ze základního pracovněprávního vztahu. Ani nadále tak nebude možné zadržet movitou věc zaměstnavatele k zajištění výplaty mzdy, jelikož půjde o dluh vzniklý ze základního pracovněprávního vztahu.

Naopak, na rozdíl od současné úpravy, však bude zadržení možné použít například v odpovědnostních vztazích mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnavatel tak bude moci zadržet movitou věc zaměstnance (nikoli však mzdu) v situaci, kdy zaměstnanec bude odpovědný za škodu vzniklou na svěřeném majetku zaměstnavatele nebo jeho nástrojích. Zaměstnanec naopak bude moci zadržet movitou věc zaměstnavatele k zajištění náhrady škody na odložených věcech.

Shrnutí

V souladu se současnou právní úpravou nejste oprávněn zadržet movitou věc zaměstnavatele k „vynucení“ výplaty dlužné mzdy. Takový postup je protiprávní a zaměstnavatel má právo požadovat, abyste vrátil služební mobil i počítač.

Od 1. 1. 2014 se sice zadržení v pracovních vztazích částečně uvolní, avšak stále nebude možné zadržet věc k zajištění dluhu z pracovního poměru nebo vztahu založeného dohodou o provedení práce/dohodou o pracovní činnosti (například výplaty dlužné mzdy).

Odpovídaly Lucie Hořejší a Dorota Lakotová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.