Ke zvýšení hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst v obou krajích by mělo dojít nejpozději do března 2014. V současné době činí výše hmotné podpory na jedno nově vytvořené pracovní místo 50 tisíc korun, vláda chce podporu zvýšit na 200 tisíc korun.

Předchozí vlády podporu snížily

„Dosavadní podpora neodpovídá současným potřebám ekonomiky,“ vysvětluje ministr Koníček. Podle jeho slov je to patrné ze struktury dosud podpořených projektů. Do konce února 2008 činila hmotná podpora 200 tisíc na jedno pracovní místo. Poté se snížila na 50 tisíc korun. Zatímco v letech do snížení podpory se počet realizovaných projektů pohyboval mezi 40 až 60 ročně, po snížení podpory to bylo do deseti projektů ročně. V roce 2009 šlo dokonce pouze o jeden projekt.

„Věříme, že v regionech s nejvyšší nezaměstnaností bude přínosem i realizace projektů, které budou méně technologicky náročné, ale přispějí k vytvoření nových pracovních míst, což je pro Moravskoslezský a Ústecký kraj podstatné,“ uzavírá Koníček.

Je to výhodnější než dávky v nezaměstnanosti

Aktivní politika zaměstnanosti, která motivuje vytváření nových pracovních míst, je pro stát výhodnější než vyplácení dávek nezaměstnaným. Podpora na vytvořené pracovní místo se vyplácí jednorázově a zaměstnavatel je povinen místo udržet nejméně pět let. Po celou dobu vyplácí zaměstnancům mzdu, ze které se odvádí daň z příjmů fyzických osob, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení.