„Vedení skupiny ArcelorMittal si uvědomuje, že i v tak mužsky orientovaném oboru, jakým hutnictví a ocelářství bezesporu je, je pro dosažení lepších výsledků nutno vytvořit rovnováhu mezi ženským a mužským elementem. Proto klade důraz na genderovou problematiku a prosazuje rovné příležitosti v kariérním uplatnění,“ uvedla Veronika Muroňová, vedoucí oddělení vzdělávání, rozvoje a náboru zaměstnanců ArcelorMittal Ostrava.

Uplatnění žen ve světě mužů

Odborné přednášky a workshopy byly zaměřeny na uplatnění žen ve světě mužů. Součástí byly jak praktické ukázky rozdílných manažerských přístupů mezi muži a ženami, tak individuální kariérní poradenství pro další osobní rozvoj.

Diskutovaným tématem byla i rovnováha mezi rodinným a pracovním životem, kterou na vedoucích pozicích řeší ženy častěji než muži. Mezi hosty, kteří v rámci programu vystoupili, byly rovněž ženy zastávající významné pozice, a to nejen ve skupině ArcelorMittal.

Skloubit kariéru s péčí o rodinu

V ArcelorMittal Ostrava pracuje ve vedoucích pozicích 15 % žen. „Uvědomujeme si, že není snadné skloubit kariéru s péčí o rodinu a domácnost. Proto chceme ženám pomoci a například usnadnit jim návrat z mateřské dovolené prostřednictvím práce na zkrácený úvazek a práce z domu. Zvažujeme také možnosti jako firemní školka, příspěvky na výpomoc v domácnosti či programy, jak udržet ženy na mateřské a rodičovské dovolené v kontaktu s děním ve firmě,“ zdůraznila Muroňová.