Po osmnácti měsících evidovaných meziročních poklesů počtu nových pracovních míst na plný nebo částečný úvazek bylo na pracovním serveru Jobs.cz v září poprvé inzerováno více volných pozic než ve stejném období o rok dříve.

Nárůst je mírný

„Nárůst u pozic na plný úvazek je prozatím jen velmi mírný, oživení se ve větší míře na pracovním trhu promítne až s odstupem několika měsíců. Zaměstnavatelé však navzdory přetrvávající opatrnosti hledají způsoby, jak zvýšit své kapacity a připravit se na slibné předvánoční období. Odráží se to především v počtu brigádnických míst, kterých firmy v září obsazovaly nejvíce od propuknutí krize před pěti lety. Přestože skladba uchazečů zůstává vzhledem k poptávce nadále nevyvážená, současný vývoj zavdává příčinu k mírnému optimismu ohledně vývoje nezaměstnanosti do konce roku,“ uvedl Tomáš Dombrovský, analytik společnosti LMC, která portál Jobs.cz provozuje.

Zaměstnavatelé na Jobs.cz v uplynulém měsíci vystavili celkem 20 013 pracovních míst na plný či částečný úvazek, což je o 2,5 % více než v srpnu (19 524) a o 1,4 % více než ve stejném období předchozího roku (19 745). Firmy prostřednictvím Jobs.cz v září navíc obsazovaly také 6952 brigád – o 9,9 % více než o měsíc dříve (6328) a o 15,2 % více než v září předešlého roku (6033).

Hlavním problémem je dlouhodobá nezaměstnanost

„S ohledem na přetrvávající ostrou konkurenci mezi uchazeči v některých oborech a profesích je zřejmé, že i nadále zůstane palčivým problémem dlouhodobá nezaměstnanost. Zvláště ve věkové skupině nad padesát let a v případě lidí s nižším dosaženým vzděláním. V odvětvích, která už nyní rostou a mají potenciál absorbovat velký počet nových zaměstnanců, je uchazečů bohužel méně než v oborech, které procházejí horším vývojem. Nejmarkantnější rozdíl je v tomto ohledu mezi technickými profesemi na jedné straně a administrativou či ekonomicky zaměřenými profesemi na straně druhé,“ uzavírá Dombrovský.