Soutěž „Vím proč“ je určena žákům základních a středních škol. Prostřednictvím videí mají během dvou až tří minut vysvětlit určitý fyzikální jev. S natáčením mohou pomáhat i učitelé.

O nejlepších rozhodne porota i veřejnost

Nejlepší pokusy vybere veřejnost on-line hlasováním, současně se vyhlásí cena odborné poroty. Výherci získají přenosné počítače, tzv. tablety. Autoři, kteří zvítězí u laické veřejnosti, si vyberou exkurzi do některého z provozů Skupiny ČEZ a pro svou třídu získají vstupenky do centra světa techniky, např. Techmanie v Plzni nebo IQ parku v Liberci.

K fyzice přistupují jako k uzavřenému světu

Jen 6 % procent žákovské populace provádí doma nebo v přírodě vlastní fyzikální pozorování. Vyplývá to z výzkumu Západočeské univerzity, podle něhož žáci a studenti nevnímají, že je fyzika obklopuje v reálném světě. Představuje pro ně předmět, který se musí učit, aniž by mu rozuměli.

„Zjišťovali jsme názory žáků, zajímalo nás, co jim činí největší problémy. Ukázalo se, že k fyzice přistupují jako by byla uzavřeným světem. Děti si zkrátka neumí představit praktickou využitelnost probírané látky a z přírodovědných předmětů mají strach,“ vysvětluje docent Gerhard Höfer ze Západočeské univerzity v Plzni.

Stránky zůstanou přístupné i po soutěži

Proto energetici spouštějí stránky www.vimproc.cz, které zůstanou přístupné i po ukončení soutěže a stanou se interaktivní pomůckou při výuce. Videa lze sdílet s kamarády přes Facebook nebo email.

„K praktické fyzice se snažíme přivést už školáky. Nejčastěji pro ně připravujeme soutěže vedoucí k vlastní aktivitě. Vysvětlit určitý experiment vyžaduje víc energie než klikání u počítačové hry,“ říká Pavel Puff, manažer Útvaru strategický nábor Skupiny ČEZ.

Fyzika je zábava

Design a technické řešení projektu „Vím proč“ zajistila společnost LMC, která provozuje portál Jobs.cz a má bohaté zkušenosti s požadavky zaměstnavatelů. Její zástupce Tomáš Dombrovský k tomu říká:

„Firmy na českém pracovním trhu velmi často hledají absolventy technických škol. Těch je ovšem v řadě profesí výrazný nedostatek. I proto se na projektu podílíme. Chceme ukázat, že fyzika je zábava.“