Pracuji ve výrobě, kde nám zaměstnavatel nerovnoměrně rozvrhuje práci. Tentokrát na mě bohužel vyšly směny tak nešťastně, že budu muset pracovat v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne, takže se mi směny budou přesně krýt s dobou voleb. Zaměstnavatele jsem na toto upozornil, ale sdělil mi, že mám smůlu a že musím jít na obě směny. Může mi opravdu zaměstnavatel takto znemožnit jít k volbám?

Volební právo

Volební právo je jedno z ústavně zaručených práv, které náleží každému občanovi České republiky. Podmínky výkonu volebního práva smí stanovit pouze zákon a nelze ho žádným jiným způsobem omezit. Není možné, aby bylo někomu bráněno v tom, aby toto právo vykonával, když tak nestanoví zákon.

Konání voleb

Volby se konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota. První den voleb v pátek jsou volební místnosti otevřeny od 14:00 do 20:00, druhý den v sobotu se pak volební místnosti otvírají od 8:00 do 14:00.

Účast na volbách

Každý má právo se voleb účastnit, tedy i zaměstnanec, který má na celou dobu konání voleb nařízenu práci. Pokud zaměstnanec chce jít volit, je zaměstnavatel povinen ho na dobu nezbytně nutnou k účasti na volbě uvolnit.

Na druhou stranu se zaměstnanec nemůže domáhat toho, aby mu zaměstnavatel v den voleb práci vůbec nepřiděloval. Na oprávnění zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci podle jeho potřeb se nic nemění.

V případě, že se zaměstnanec rozhodne jít volit a nemůže tak učinit jindy než v pracovní době, jedná se o překážku v práci na jeho straně, kterou je povinen zaměstnavatel omluvit. Za tuto překážku zaměstnanci ale nenáleží náhrada mzdy. Zameškaný čas si proto zaměstnanec musí napracovat, anebo mu o něj bude zkrácena mzda za příslušný měsíc.

O této překážce v práci je zaměstnanec povinen zaměstnavatele dostatečně předem informovat. Lze rozhodně doporučit, aby se se zaměstnavatelem předem domluvil, kdy může své volební právo vykonat, tak aby co nejméně zasáhlo do provozu zaměstnavatele.

Shrnutí

Zaměstnavatel má právo vám přidělit práci, a to i na dny voleb. Pokud se ale kvůli práci nebudete moci voleb zúčastnit ve svém volném čase, je možné, abyste se jich zúčastnil i v době, kdy jste měl pracovat. Takovouto absenci je vám zaměstnavatel povinen omluvit. Musíte však počítat s tím, že zameškaný čas si budete muset napracovat anebo že vám o něj bude zkrácena mzda.

Odpovídali Michal Peškar a Matěj Novák z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.