Tyto obory se stále setkávají s malým zájmem studentů, byť je o jejich absolventy na trhu práce největší zájem.

Technika může být zábavná

„Liberecký kraj se svými středními školami chce žákům ukázat, že studium přírodních věd a techniky může být zábavné a hlavně žákům přinese budoucí uplatnění v životě,“ uvedla členka rady kraje pro školství, mládež a zaměstnanost Alena Losová.

Od projektu si také slibuje, že se podaří nastartovat spolupráci mezi základními a středními školami v této oblasti a vytvořit systém metodických center pro výměnu zkušeností mezi pedagogy.

Vybaví školy přístroji a pomůckami

Od předchozích propagačních kampaní umožní projekt TechUp školám získat nové vybavení. V rozpočtu projektu je více než 22 miliónů korun na vybavení tří desítek škol pomůckami, nástroji, přístroji a zařízeními.

„Výsledkem našeho projektu by měla být nejen pestřejší a zajímavější výuka fyziky, ale také popularizace této přírodní vědy. Ta je neoprávněně chápána jako těžká a pro běžné lidi zbytečná,“ uvedl Petr Veselý, ředitel Střední průmyslové školy Česká Lípa.