Současné zacílení investičních pobídek převážně na velké firmy by studenti doporučili rozšířit i na malé a středně velké podniky. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu společnosti KPMG Česká republika Co si myslí studenti, kterého se zúčastnili studenti Vysoké školy ekonomické v Praze, Masarykovy univerzity v Brně a Technické univerzity v Liberci.

Investice pomáhají vytvářet nová místa

Podle studentů pomáhají investiční pobídky vytvářet nová pracovní místa (soudí tak 44 procent z nich), zlepšují konkurenceschopnost země (přes 30 procent), zvyšují její atraktivitu (27 procent), přinášejí vyspělejší technologie (21 procent) a zároveň zlepšují exportní výkonnost (15 procent).

Je to pravidelná otázka investorů

„Názory mladých ekonomů přesně reflektují současnou situaci. Investiční pobídky mají na českou ekonomiku velmi příznivý vliv. Jen v loňském roce podle informací agentury CzechInvest přilákaly 48 firem s investičními záměry v hodnotě 20 miliard korun, které pomohou vytvořit 5 500 nových pracovních míst. Otázka na investiční pobídky dnes zazní při každém jednání potenciálního investora o možné investici v České republice,“ říká Jan Linhart, partner pro daňové poradenství v KPMG Česká republika.

Nezapomínat na menší firmy

Studenti zároveň doporučují, aby více investičních pobídek směřovalo do středně velkých společností (jde o názor 37 procent z nich) a do malých firem (32 procent).
„Investiční pobídky jsou v současnosti určeny jak velkým, tak malým a středním podnikům. Z podstaty věci ale plyne, že investice do high-tech výroby jsou schopny realizovat především větší firmy,“ vysvětluje Jan Linhart.

Podle oficiálních údajů státní agentury CzechInvest přilákala Česká republika v letech 2007 až 2012 investice ve výši 270 miliard korun. 92 procent těchto investic přitom realizovaly právě velké firmy.

Přísun investic ohrožují plány Evropské komise

Evropská unie však plánuje podmínky pro udělení investičních pobídek zpřísnit a od příštího roku počítá se snížením veřejné podpory pro velké firmy ze současných 40 na 25 procent.

„Investoři se zhoršení podmínek obávají. V poslední době se na nás řada firem obrátila se žádostí o analýzu, jak se jich nová pravidla dotknou. Pokud by se přístup k investičním pobídkám zhoršil, zahraniční investoři by začali investovat v zemích mimo Evropskou unii,“ uzavírá Jan Linhart.