Spolupráce Bavorska a ČR se zdárně rozvíjí od října 2005. V té době se jednalo o oficiálně první společný projekt původní a nové členské země EU zaměřený na podporu volného pohybu pracovníků, který však brzy nabral dynamiku.

Do česko-bavorského partnerství se aktivně zapojily úřady práce, odborové organizace, univerzity i hospodářské komory z obou zemí. V současné době působí v rámci partnerství devět EURES poradců.

Počet Čechů pracujících v Bavorsku stoupá

„Zájem lidí o tuto formu práce prokazatelně roste. Jen v roce 2011, v období od května do října, stoupl počet našich občanů pracujících v Bavorsku o 35 %. V meziročním srovnání pak o dalších 27 %,“ říká EURES poradkyně Lenka Kastnerová.

Zájem o české pracovníky mají i němečtí zaměstnavatelé, především v profesích, které na tamním pracovním trhu chybějí. Jde obecně o služby, technické profese, zdravotnictví a sezónní práce.

V Bavorsku se školí i čeští učni

Partnerství Bavorsko–Čechy pomáhá nejen těm, kteří už na trhu práce nějakou dobu působí, ale i těm, kteří teprve dostudovali nebo ještě studují.

„Jako příklad mohu zmínit celkem osmnáct učňů ze Středního odborného učiliště stavebního v Plzni, kteří úspěšně absolvovali kurz pro truhláře, instalatéry, resp. klempíře na HWK Niederbayern-Oberpfalz v Regensburku. V rámci pilotního projektu A02 1 Česko-německá výměna učňů rozpočtového roku 2012/2013 obdrželi certifikáty a v listopadu 2013 se zúčastní přeshraniční akce Mariánskolázeňské rozhovory 2013,“ připomíná Kastnerová.

Veškeré informace o bavorsko-českém partnerství jsou k dispozici na dvoujazyčné webové stránce www.eures-by-cz.eu. Zájemci o práci v sousední zemi zde najdou například pravidelně aktualizované zprávy z trhu práce, brožuru pro pendlery, kontakty na EURES poradce nebo nabídku volných pracovních míst v regionu.