Dalším cílem je rovněž změna pohledu na učňovskou přípravu. Půjde zejména o identifikaci nejúspěšnějších systémů učňovské přípravy v EU a uplatňování vhodných řešení v jednotlivých členských státech.

Země, jež mají silné systémy odborného vzdělávání a přípravy, jako například Německo, Dánsko, NizozemskoRakousko, mívají také nižší nezaměstnanost mladých lidí. Z tohoto důvodu učňovská příprava představuje klíčový prvek tzv. záruky pro mladé lidi, kterou v prosinci 2012 navrhla Komise v rámci balíčku k jejich zaměstnanosti a v dubnu 2013 pak přijala Rada Evropy.

Usnadnit přechod mladých ze škol do práce

Komisařka Androulla Vassiliouová v této souvislosti prohlásila: „Musíme spojit své síly k okamžité akci, abychom zajistili, že naši mladí lidé získají potřebné dovednosti k úspěchu jak v osobním, tak i v pracovním životě.“

„Vzhledem k nepřijatelným mírám nezaměstnanosti mladých lidí je zapotřebí, aby ti, kdo jsou odpovědní za vzdělávání a zaměstnanost, bezodkladně spolupracovali na usnadnění přechodu mladých Evropanů ze škol do pracovního prostředí,“ dodal komisař László Andor.