Více než dvě třetiny oslovené ekonomicky aktivní populace pak mají převážně kladné pocity, když pomyslí na svoji pracovní kariéru.

Každý desátý dělá, co ho baví

Průzkum ukázal, že každý desátý Čech dělá v práci to, co ho opravdu baví. Negativní postoj k zaměstnání má asi šest procent lidí, přičemž dvě procenta svoji práci vyloženě nesnášejí. Deset procent bere práci jako povinnost a neřeší, jestli je má bavit nebo ne.

Z průzkumu rovněž vyplývá, že zhruba každý pátý za ideální povolání pro sebe, a to i bez ohledu na výdělek, považuje právě tu profesi, kterou v praxi dělá.

Toužíme po přírodě či vlastní hospodě

Agentura dále zjišťovala, jaké ideální povolání by si pracující pro sebe představovali v hypotetické situaci, že by nezáleželo na výdělcích. Nejčastěji zmiňovali zaměstnání spojená s přírodou nebo hospodou – například vést vlastní hospodu, bar, cukrárnu nebo pečovat o zvířata, přírodu či mít svoji farmu.

Změnám brání strach

Více než dvě třetiny by se naopak rády viděly v jiné pozici. K vykonání změny jim brání především strach ze ztráty příjmu a výhod plynoucích ze současného zaměstnání (43 procent) a také nedostatek odvahy a důvěry ve vlastní schopnosti (21 procent).

Agentura STEM/MARK průzkum provedla v červenci a zúčastnilo se ho 324 pracujících nebo podnikajících lidí starších 18 let.