„Podle informací, které máme k dispozici, jsou výsledky vzdělávání žáků podle metody prof. Hejného velmi povzbudivé. Domnívám se proto, že podpora této metody výuky matematiky je zcela v souladu s koncepčními záměry MŠMT v oblasti matematické gramotnosti žáků základních škol,“ říká Jiřina Tichá, vedoucí oddělení ministerstva, které má základní vzdělání na starosti.

Pro začátek půldenní semináře

Podpora matematické gramotnosti je předmětem dotačního programu MŠMT pro nestátní neziskové organizace a byla zařazena i do výzev pro předkládání projektů v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Školení bude probíhat v říjnu a listopadu formou půldenních vzdělávacích seminářů v informačních centrech Nakladatelství Fraus v jedenácti krajských městech. Vzdělávací semináře budou zdarma, absolvovat je budou moci i ti učitelé, jejichž školy se potýkají s nedostatkem prostředků na školení.

Profesor Hejný podporu vítá

Profesor Milan Hejný podporu ze strany ministerstva školství vítá. Z hlediska rozšíření jeho metody na české školy je ovšem půldenní vzdělávací seminář pouze prvním krokem. Darina Jirotková, která s profesorem Hejným úzce spolupracuje, zdůrazňuje, že proces výcviku učitele probíhá dva roky.

„Učitelé tráví hodně času seznamováním s různými schématy, jen příprava na jeden školní rok jim trvá desítky hodin,“ říká Darina Jirotková, podle které učitelé potřebují vidět, jak probíhá praktická výuka s dětmi v třídách, kde se podle Hejného metody již učí. Půldenní seminář lze proto považovat jen za jakýsi úvod do metody, po němž musí přijít další výcvik.

Proškolit i ty, kteří již metodu používají

„Potřebovali bychom evidenci učitelů, kteří mají o naši věc zájem. Velmi by nám pomohlo, kdyby MŠMT oslovilo učitele, jejichž žáci se umístili v soutěži Cvrček a Klokánek na čelných místech a nabídlo těm, kteří používají naše učebnice, možnost školení,“ uzavírá Milan Hejný.