Z údajů informačního systému infoabsolvent.cz vyplývá, že více než 37 % vyučených a 28 % maturantů vůbec nevyužívá svoji odbornou kvalifikaci a znalosti získané během studia na střední škole. Tento fakt potvrzuje i hlavní manažer projektu Národní soustava kvalifikací (NSK2) Ivo Jupa.

Polovina Čechů pracuje v jiném oboru

„Skoro polovina občanů České republiky pracuje v jiném odvětví, než které vystudovali, i tak ale svoji práci velmi dobře zvládají. Bohužel většina z nich v případě změny zaměstnavatele zjišťuje, že nemá žádné osvědčení, kterým by své znalosti a praktické dovednosti doložila. Zaměstnavatele již dnes nezajímá, kde jste se svoji profesi naučili, ale jestli ji opravdu umíte,“ dodává.

Národní soustava kvalifikací nabízí možnost získat celostátně platné osvědčení, aniž by žadatel musel nastupovat znovu do školy či zbytečně absolvovat školení, pokud už dané znalosti má.

„Složením kvalifikační zkoušky občan prokáže, že má požadované znalosti a dovednosti. Zkoušející nezkoumá, jakým způsobem jich dosáhl. Mohl chodit do kurzu, školy, naučit se to sám nebo od dědečka. Důležité je danou profesi opravdu ovládat,“ zdůrazňuje Jupa.

Jaké odvětví si vybrat

Nejúspěšnější v počtu uplatnitelnosti absolventů je strojírenství, v němž našlo své uplatnění okolo 80 % absolventů ve věku 20–29 let. Podobně jsou na tom i výuční obory s maturitou. Nejméně nezaměstnaných maturantů v oboru je z oblasti zdravotnictví, dále pak ekonomie, stavebnictví a elektrotechniky. Míra uplatnění se zde pohybuje mezi 70 a 88 % z ekonomicky aktivního obyvatelstva.

Na umění raději nespoléhejte

Nejhůře nalézají uplatnění v oboru absolventi studijního programu Umění a užité umění – práci nenaleznou až dvě třetiny. Ze skupiny oborů s větším počtem absolventů jsou na tom nejhůře profese z oblasti textilní a kožedělné výroby, kde více než 61 % ekonomicky aktivního obyvatelstva nepracuje v odvětví.

Informace o profesních kvalifikacích, kurzech dalšího vzdělávání a požadavcích ke splnění zkoušky naleznou zájemci na www.vzdelavaniaprace.cz nebo na www.narodni-kvalifikace.cz. Informace o projektu Národní soustava kvalifikací lze získat na www.nuv.cz/nsk2.