Nadaným dětem v České republice dosud není věnována dostatečná pozornost. Na Masarykově univerzitě proto odstartoval projekt zaměřený na rozumově nadané žáky prvního stupně základních škol v Jihomoravském kraji a také na jejich pedagogy.

Jsou jich tisíce, identifikovány jsou stovky

Odborníci se domnívají, že žáků s mimořádným nadáním jsou v populaci asi dvě až tři procenta, takže jich do českých škol chodí tisíce. Ve školním roce 2010/11 však bylo v Jihomoravském kraji identifikováno pouze 205 mimořádně nadaných žáků a v celé republice pak jen 1088.

„Příležitost k adekvátnímu rozvoji talentu dostává jen velmi malá část z nich, zdaleka ne u všech talentovaných dětí se totiž o jejich nadání ví. Rádi bychom tento nepříznivý stav změnili,“ uvedla vedoucí projektu Šárka Portešová z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií MU.

Dva speciální programy

Pro nadané žáky vzniknou dva vzdělávací programy, které jim pomohou s rozvojem jejich nadprůměrných schopností. „Chystáme programy, které budou probíhat přímo na zapojených základních školách, i speciální aktivity, v nichž budou s dětmi pracovat studenti pedagogické fakulty,“ sdělila Růžena Blažková z katedry matematiky pedagogické fakulty. Ona a její kolegové proto spolupracují s brněnskou základní školou Křídlovická a plánují zapojit další školy v regionu.

Nezapomínají ani na učitele

Další části projektu cílí na učitele. „Chceme jim poskytnout více informací v oblasti identifikace talentovaných dětí i rizik spojených s nevhodnými způsoby jejich vzdělávání,“ řekla Portešová. Podle jejích zkušeností mají někteří pedagogové tendenci zaměňovat opravdu nadané žáky s těmi, kteří jsou snaživí a plní dobře zadané úkoly.

V červenci začne také plně fungovat speciální portál www.nadanizaci.cz, kde budou pedagogové moci hledat relevantní a ověřené informace. Celý projekt s názvem Centrum MU pro rozvoj nadaných dětí v Jihomoravském kraji financuje Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky. Jeho náklady činí 5,5 miliónů korun.