Své tvrzení Mertlík opírá o v těchto dnech zveřejněné údaje Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, která každoročně přináší srovnatelné přehledy statistických údajů o vzdělávacích systémech v nejvyspělejších zemích světa (Education at a Glance 2013).

Ve výdajích na studenta jsme na chvostu

Česká republika z tohoto srovnání nevychází příliš pozitivně. S průměrnými ročními výdaji na jednoho žáka nebo studenta ve všech vzdělávacích institucích ve výši 6216 US dolarů se ČR umístila až na 25. místě mezi 36 nejvyspělejšími zeměmi světa s výrazným odstupem za našimi západními sousedy – Rakouskem (12 285 US$) a Německem (9 779 US$). Evropskými premianty v tomto žebříčku jsou tradičně skandinávské země a Švýcarsko.

Chybějí nám kvalifikované pracovní síly

„Zdrojové kapacity české ekonomiky jsou už vyčerpány, zejména nám chybí zásoba kvalifikovaných pracovních sil,” říká Pavel Mertlík a dodává: „Jediným řešením, jak uspět ve stále silnější světové konkurenci, je orientovat se na výrobu a služby s vysokou přidanou hodnotou, což mohou zajistit pouze lidé s vysokou kvalifikací.“

Základem je vývoj

Moderní ekonomika podle Mertlíka už dávno nestojí na samotné výrobě, ale zejména na vývoji, designu a také na povýrobních operacích, jako je marketink a servis. Typickým příkladem je automobilový průmysl.

„Je skvělé, že společnost Hyundai u nás postavila prosperující automobilku, ale veškerý výzkum a vývoj pro evropské trhy soustředila v Bavorsku. Měli bychom se snažit o to, aby i u nás vznikala podobná vývojová centra. A to bez dalších investic do školství nepůjde,“ uzavírá Pavel Mertlík.