Dělám telemarketing pro jednu malou pojišťovnu. Podle dohody o provedení práce mi přísluší 10 % z každého uzavřeného pojištění. Ačkoli jsem minulý měsíc odpracoval více než 160 hodin a vyřídil desítky hovorů, pojištění jsem uzavřel jen dvě, a ještě na malou částku. Zaměstnavatel mi proto zaplatil jen 600 korun. Není to málo? Byl jsem v práci od rána do večera. Nemám nárok na víc?

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce (DPP) nezakládá pracovní poměr. To mimo jiné znamená, že zaměstnanec pracující na základě DPP může v kalendářním roce pro jednoho zaměstnavatele odpracovat maximálně 300 hodin.

Zaměstnavatel také nevyplácí zaměstnanci pracujícímu na DPP mzdu, ale odměnu. Navíc se některá pravidla obsažená v zákoníku práce na DPP vůbec nepoužijí – například ustanovení o odstupném, skončení pracovního poměru a další. Některá se naopak použijí plně, například ustanovení o minimální mzdě.

Minimální mzda/Minimální odměna

Minimální mzda je minimální částka, kterou je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vždy za práci poskytnout. Výše minimální mzdy je pro všechny zaměstnance stejná a nijak nezohledňuje náročnost, odpovědnost či kvalitu zaměstnancem odvedené práce.

Institut minimální mzdy se vztahuje i na DPP a v současné době je pro zaměstnance pracující na DPP minimální hodinová odměna (stejně jako minimální hodinová mzda) stanovena ve výši 48,10 Kč za hodinu.

Pokud zaměstnancem dosažená hodinová odměna z DPP nedosáhne alespoň uvedené minimální výše, zaměstnavatel je povinen zaměstnanci rozdíl mezi dosaženou odměnou a minimální odměnou doplatit. Nárok na doplatek vzniká zaměstnanci automaticky. Není tedy potřeba o něj zaměstnavatele žádat.

Evidence pracovní doby při práci na základě DPP

Vzhledem k tomu, že zákoník práce neobsahuje povinnost zaměstnavatele vést evidenci pracovní doby zaměstnanců pracujících na základě DPP, měli by si tuto evidenci vést sami zaměstnanci. Pokud by tomu tak nebylo, bude pro zaměstnance obtížnější zaměstnavateli prokázat, kolik hodin pro něj opravdu odpracoval.

Shrnutí

Z vašeho dotazu vyplývá, že jste za měsíc odpracoval více než 160 hodin. V případě, že budeme počítat se 160 hodinami, bude vám podle zákoníku práce náležet odměna ve výši 7 696 Kč. Pokud vám zaměstnavatel zaplatil jen 600 Kč, je povinen vám rozdíl do 7 696 Kč doplatit, a to bez ohledu na to, že jste si v DPP dohodli, že vaše odměna bude pouze 10 % z každého uzavřeného pojistného.

Pokud by vám zaměstnavatel doplatek neposkytl automaticky, vyzvěte ho k zaplacení. V případě, že tato výzva nepomůže a zaměstnavatel vám bude nadále odmítat doplatek uhradit, budete se muset obrátit na soud. Mějte však na paměti, že v případném soudním sporu budete muset prokázat počet hodin, který jste pro zaměstnavatele odpracoval, např. svědeckou výpovědí, e-mailovou komunikací atd.

Odpovídal  Tomáš Neuvirt z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.