Soutěž Marketér roku už běží osmým rokem. Byl tento ročník v něčem jiný, výjimečný?

Je to postupný vývoj. Soutěž se nutně vyvíjí s tím, jak vzrůstá či kolísá význam marketingu v naší společnosti. Na jednu stranu je marketing nesmírně potřebný a na druhou stranu řada firem první, na čem začne šetřit v rámci krize či recese, je právě marketing. Ti, kteří to zvládli překonat a opravdu dokázali naplnit motto současného ročníku – to je inovace, něco nového, tak uspěli a byli oceněni.

Ve středu zájmu každé marketingové koncepce musí být zákazník a uspokojování jeho potřeb

Rűckl, Bernard, Jančura, to jsou jména vítězů posledních tří ročníků a žádné z nich není mediálně neznámé. Vybírá porota laureáty mezi úspěšnými podnikateli, anebo to byl právě dobrý marketing, co je přivedlo na vrchol podnikatelského Olympu?

Podle mě to byl skutečně dobrý marketing. My samozřejmě můžeme vybírat jenom z těch, kteří se přihlásí nebo jsou někým nominováni. Určitě u nás existuje celá řada dobrých marketérů, ale my o nich nemusíme vědět. Nicméně z přihlášených byli tito těmi nejlepšími. Dospěla k tomu nezávislá odborná porota, prezidium České marketingové společnosti jí do toho nemluví a respektuje její rozhodnutí.

Máte pocit, že úroveň laureátů roste?

Neřekla bych, že roste, protože každý ročník je charakteristický tím, co bylo ve společnosti aktuální. Tomu musí odpovídat i marketing a to, co ten který marketér a jeho firma dokázali. Takže nejde o rostoucí nebo klesající úroveň, jde o to, aby to odpovídalo dané situaci.

Patronem vaší soutěže je guru marketingu Philip Kotler. Je pro české marketéry stále inspirací?

Podle mě ano, i když samozřejmě na pořad dne se dostávají všechny ty nové formy marketingu, byť mnohdy jsou to jen nové názvy pro věci, které dávno známe. Ale domnívám se, že Kotler je stále tím klasikem, z něhož všichni ti, kteří nově začínají, vycházejí.

Česká ekonomika se už řadu měsíců nemůže vymanit z recese, spotřeba klesá. Myslíte, že dobrý marketing může podnikatelům pomoci najít cestu z krize?

Jsem o tom naprosto přesvědčena. Už před třemi lety, kdy se poprvé začalo hovořit o krizi, jsem použila čínské srovnání. Číňané mají pro krizi dva znaky. Jednak je to východisko a naděje, že se můžeme od něčeho odrazit a směřovat vzhůru a tím druhým je, jak to vnímáme my, že je to něco, co nás sráží ke dnu. A já si myslím, že vidět krizi jako možnost dalšího rozvoje, jako něco, co nás „nakopne“ a dostane někam dál, je velice důležité.

Takže jste optimistkou, pokud jde o roli marketingu v české ekonomice?

Ano, jsem. Navzdory někdy ne zcela přesvědčivému vedení věřím, že to, co je ve společnosti zdravé, se nakonec dokáže prosadit.

Ptám se proto, že marketing je především způsob péče o zákazníka. My jsme však v poslední době často svědky toho, jak v důsledku krize je právě zákazník tím prvním, na čem se firmy snaží ušetřit. Vidíte cestu, jak to změnit?

To je základní věc, kterou současní marketéři v rámci nových trendů někdy opomíjejí. Je úplně jedno, jestli budeme zákazníky oslovovat guerilla marketingem či nějakým jiným novým proudem. Ve středu zájmu každé marketingové koncepce musí být zákazník a uspokojování jeho potřeb. Pokud to nebudeme dělat, nemůžeme nikdy dosáhnout úspěchu.