Nadměrnou administrativní zátěží podnikatelů se v souvislosti se startem osmého ročníku ankety Absurdita roku, jež je součástí podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku 2013 a GE Money Bank Živnostník roku 2013, zabývala agentura Datank.

Kniha o sedmi stech stranách

„Stát sice dotazováním podnikatelů získává solidní přehled o fungování ekonomiky, otázkou ale je, zda je takto rozsáhlý sběr dat opravdu potřebný. V loňském roce jsme zjistili, že kdybychom na sebe položili všechny statistické formuláře, vydaly by na sedmisetstránkovou knihu. Letos jsme se rozhodli v tomto tématu pokračovat a detailněji se podívat na konkrétní formuláře,“ uvedl Ondřej Pivoňka, analytik společnosti Datank, která zjišťovala stav statistického šetření podnikatelů.

Nejvíce úpí zemědělci

Nejvíce jsou statistickým dotazováním zatíženi zemědělci a dopravci, úřady se na ně mohou obrátit až s dalšími dvaceti různými statistickými šetřeními. Například soukromému zemědělci, který pěstuje plodiny a zároveň chová skot a prodává mléko či mléčné výrobky, může počet případných formulářů vzrůst až k padesáti. Že statistická šetření patří mezi nejvíce administrativně náročnou agendu, ukázal také nedávno provedený průzkum společnosti Superfaktura.cz mezi drobnými podnikateli.

Stát neumí získaná data využít

„Statistická šetření mají smysl pouze v tom případě, že úřady umí získané informace využít pro účelná opatření a nápravu. Někdy jsou získané informace jen zajímavé, ale chybí jim praktické využití. Zkrátka některé dotazy jsou zcela zbytečné, a pokud se stále hovoří o snižování administrativní zátěže, měl by se učinit zásadní řez ve statistických zjišťováních,“ zdůraznil Ondřej Pivoňka.

V anketě Absurdita roku je již poosmé možné nominovat nejnesmyslnější administrativní povinnosti. Díky ní byla již mnohá z těchto absurdních nařízení zrušena. Nominovat je možné na stránkách www.firmaroku.cz až do října. Od 23. 10. do 10. 11. probíhá hlasování veřejnosti. Vítězná absurdita bude vyhlášena 21. 11. 2013.