Sociologové z Kolína nad Rýnem se rozhodli sledovat, zda je skutečně život čestného člověka šťastnější i v zemích, kde čest a spravedlnost nejsou oceňovány a považovány za nezbytné.

Jednou z takových zkorumpovaných zemí, kde kvete život spíš nečestným, je i Česko. A německý výzkum potvrzuje, že ani u nás čestní lidé šťastnější nejsou.

Mezi občanské cnosti patří i placení daní

Studie z Univerzity v Kolíně nad Rýnem se zaměřovala na občanskou čestnost, která je chápána jako občanská upřímnost a poctivost při jednání se státními institucemi – kupříkladu při placení daní.

Přitom to, jak je v zemi čestnost oceňována, chráněna a vyzdvihována, bylo měřeno dvěma faktory. Jednak tím, jak je nečestné jednání v zemi postihováno. A za druhé tím, jak sami občané ospravedlňují nečestné jednání.

Když si stát poctivosti neváží...

Data byla získána ze třiasedmdesáti zemí světa. A podle výsledků je jasné, že v zemích, kde si samy úřady a stát poctivosti neváží a jsou zkorumpované, čestní lidé šťastnější život nemají.

„V zemích, kde je míra ospravedlňování nepoctivosti a nečestného jednání vysoká, čestní lidé nejsou šťastnější a spokojenější se svým životem než jedinci sobečtí a nečestní,“ tvrdí doktorka Olga Stavrovová z Univerzity v Kolíně nad Rýnem.