Vzdělávací obor Energetika se od ostatních liší už přijímacím řízením. Test odborných předpokladů přijetí na školu připravuje útvar psychologické diagnostiky z dukovanské jaderné elektrárny. Není totiž vyloučeno, že jeho absolventi nahradí některé pracovníky dukovanské elektrárny odcházející do důchodu a měli by proto splňovat profilové podmínky pro práci na jaderném zařízení.

Většina absolventů zamíří na vysoké školy

„Kolik absolventů v energetice zůstane, to uvidíme až po prvních maturitách. Myslím, že vzhledem k jejich velmi dobrým studijním výsledkům většina zamíří na vysoké školy. Část z nich nastoupí hned do práce, ale změnit obor se patrně rozhodnou jen někteří,“ říká ředitel třebíčské SPŠ Zdeněk Borůvka.

Budoucí silnoproudaře láká zejména atraktivní studijní náplň. Žáci mají již od prvního ročníku k dispozici osobní počítače, pracují s moderní technikou a absolvují řadu exkurzí – navštěvují jaderné elektrárny, energetickou burzu, podívali se na vodní dílo Lipno, do muzea budoucnosti v rakouském Linci nebo na cvičný jaderný reaktor na pražské ČVUT. Účastní se i specializovaných stáží, při nichž pracují například na měřicích stanicích, přes které se do České republiky přivádí ropa a zemní plyn.

Ojedinělý studijní obor

Společný projekt školy, Kraje Vysočina a Skupiny ČEZ nemá v České republice obdobu. ČEZ sice spolupracuje se školami i v dalších regionech, ale samostatný obor Energetika s přímou návazností na praxi v jaderné elektrárně nabízí pouze SPŠ v Třebíči. I proto se na něj každoročně hlásí téměř sto zájemců.

„Chtěl jsem vždycky studovat technické předměty. Už na základní škole jsem měl rád matematiku a fyziku, bavilo mě to. To byl hlavní důvod, proč jsem se přihlásil na energetiku. Tento obor mám rád a chtěl bych se v něm uplatnit,“ odpovídá Luděk Pelikán, letošní maturant Střední průmyslové školy v Třebíči na otázku: Čím tě obor Energetika zaujal?

„Energetika má budoucnost, neboť dobrých techniků je v celé Evropě stále nedostatek. Proto se snažíme již u žáků základních škol zlepšit vztah k matematice a fyzice a jsme partnerem i řady středních a vysokých škol. Studentům pracovní náplň v našich provozech co nejvíce přibližujeme především exkurzemi a stážemi přímo v elektrárnách,“ vysvětluje Pavel Puff ze strategického náboru Skupiny ČEZ.