„Úspěch někdy určují maličkosti, zvláště když proti sobě stojí dva vyrovnaní uchazeči. Personalista může podvědomě vnímat kandidáta s nešikovně vystavěným životopisem jako méně schopného,“ říká Kateřina Vrchotová z Počítačové školy Gopas.

Nadměrná velikost souboru

Hlídejte si velikost souboru, ve kterém máte životopis uložený. „Datový objem souboru může citelně zvětšit například vložená fotografie. Předtím, než ji do životopisu umístíte, se proto přesvědčte, zda má odpovídající parametry. Soubor s fotografií by neměl mít více než 200 kilobitů. Životopis určitě neposílejte ve zkomprimované podobě, i když tím snížíte jeho velikost na zlomek původní hodnoty,“ varuje Kateřina Vrchotová.

Chyby ve formátování

Při psaní životopisu dbejte na jeho grafické zpracování. K nejčastějším chybám patří špatné formátování – například nesourodé řádkování, číslování nebo odrážky. Nepoužívejte ani barevné písmo a nenechte se zlákat k použití exotických fontů. Zásadně pište pouze jedním typem písma. Vyvarujte se záměrných i nechtěných kombinací fontů. Takový životopis působí po formální stránce neuceleně a rušivě.

Špatně pojmenovaný soubor

Nezapomeňte ani na správné pojmenování souboru, personalisté jej pak budou moci v případě potřeby snadno dohledat. „Pokud své curriculum vitae zašlete pod nicneříkajícím názvem Životopis nebo CV, riskujete, že se v záplavě dalších životopisů ztratí nebo zapadne, protože personalistka jej nemá podle čeho přiradit k vašemu jménu. Odpovídající norma vypadá následovně: CV_Pavel_Kopecky.doc. To samé platí i v případě, že budete životopis odesílat ve formátu PDF,“ připomíná Vrchotová.

Neschopnost se „prodat“

Při psaní životopisu dbejte vedle formální stránky i na jeho obsah. „Zásadní informace o vašich pracovních zkušenostech musí být srozumitelné a přehledně strukturované. Přílišná stručnost není na místě, zůstaňte však v každém případě věcní. Nebojte se zmínit o svých úspěších a konkrétní náplni předchozí práce, včetně zodpovědnosti za svěřené úkoly. Do životopisu přidejte i odkaz na lidi, kteří mohou vaše kariérní úspěchy potvrdit,“ doporučuje Šárka Fričová, odbornice na lidské zdroje ze společnosti BeeConsulting.