„Pokud uchazeč o práci předloží při žádosti o zaměstnání vedle maturitního vysvědčení či univerzitního diplomu i certifikát dosaženého IT vzdělání, jeho šance na úspěch rostou,“ říká Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy Gopas, která kurzy informačních technologií pořádá.

Dobrá investice

O certifikace ECDL, tedy tzv. počítačový řidičák, podle něj mají zájem nejen studenti, ale stále více i ženy na mateřské nebo lidé dočasně bez práce. A tato investice se jim rozhodně vyplácí.

ECDL (European Computer Driving Licence) je praktický celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti, po jehož absolvování obdržíte doklad o úrovni svých znalostí práce s výpočetní technikou.

Rozvíjí dovednosti, zvedá sebevědomí

„Jedná se nejen o doklad úrovně počítačových znalostí a dovedností, ale i o nástroj jejich dalšího rozvoje. Následné investice do vzdělání jsou totiž mnohem efektivnější, neboť díky přehledu o znalostech se daný člověk vzdělává pouze v tom, co potřebuje a co ještě neumí,“ zdůrazňuje Dvořák.

Oficiální mezinárodní certifikát má pro uchazeče o zaměstnání také psychologický efekt. „Když žena na mateřské nebo člověk bez práce získá tento mezinárodně uznávaný certifikát, posílí si i své pracovní sebevědomí,“ doplňuje Jan Dvořák.