„Obor zahradnictví v tomto státě dlouhodobě nikoho nezajímá,“ říká Petr Salaš, proděkan Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity (MENDELU). Má samozřejmě na mysli příslušné státní orgány. Salaš je také hlavním manažerem zajímavého projektu s dlouhým názvem: Rozšíření nabídky odborného zahradnického vzdělávání pracovníků středních škol.

Kantoři získali skvělé zkušenosti

Projekt probíhal tři roky, skončí 28. února a financován byl z evropských fondů v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Kantoři ze středních škol získali skvělé zkušenosti z teoreticky i prakticky zaměřených kurzů, přednášek, exkurzí, workshopů. Projekt by měl mj. také přispět k navrácení prestiže zahradnickému oboru.

Zahradnictví dnes může učit kdekdo

Podle Salaše existuje v zemi příliš mnoho učilišť i středních škol, které nabízejí různé zahradnické obory, protože resort školství se vzdal práva zasahovat do náplně škol.

„Stačí, aby škola některý studijní obor akreditovala, a pokud ho zabezpečí personálně, může vyučovat. Znamená to, že tam, kde nikdy zahradnictví nevyučovali, k tomuto stále populárnějšímu oboru přecházejí. Ale důsledkem je koroze oboru, je to systémová chyba ministerstva školství,“ říká docent Salaš. Doplňuje, že toto tříštění, a nejen v oboru zahradnictví, vede k nedostatku financí.

Optimalizace škol se moc nepovedla

Ne vždy dobré dopady měla rovněž tzv. optimalizace středních škol prováděná krajskými úřady. O to více si na MENDELU považují ohlasů samotných účastníků projektu, ostatně mnozí z nich, tedy středoškolští kantoři, začali dálkově studovat některý příbuzný obor na MENDELU.

Jana Šimečková, ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně, partnera projektu, zdůraznila hlavně praktickou stránku celé tříleté výuky. Pedagogové z učilišť i středních škol nejsou vždy podle ní „tak silní v kramflecích“, aby mohli nechat studenty samostatně třeba pokládat trávníky či připravovat podklad pro dlažbu. Dodala, že některá dílčí témata se podařilo organizátorům akreditovat a budou je dále využívat.

Úpravu zeleně dělají stavební firmy

Také Šimečková upozornila na jistý úpadek zahradnického řemesla. Do výběrových řízení na úpravu zeleně se hlásí i stavební firmy, protože nemají dost své práce. Zeleň tak často udržují tyto firmy s určitou technikou, ale bez odborníků ze zahradnictví.

„Pravidla nejsou nastavena tak, aby odbornou práci dělali skuteční profesionálové. Existují zahradníci, kteří budovali svoji firmu 20 let, ale nízkým cenám těchto větších firem nejsou schopni konkurovat, chtějí-li dostát své stavovské cti,“ uzavřela ředitelka Šimečková.

Může se Vám hodit na službě Firmy.cz:
  • Zahradu a zeleň vám pomohou upravit profesionálové v zahradnictví.