Pamětní listy připomínající slavnostní okamžik převzala v obřadní síni městského úřadu z rukou litoměřického starosty Ladislava Chlupáče (ODS) a ředitele školy Miroslava Pokorného dvacítka absolventů, mezi nimiž nechyběli jak senioři, kteří důchodového věku dosáhli teprve nedávno, tak i téměř devadesátiletí lidé.

Příklad pro mladou generaci

„Je spousta lidí, kteří v tomto věku přestávají být aktivní a ztrácejí kontakt s okolím. Tito lidé mezi ně nepatří. Mladá generace by si z jejich přístupu k životu a zájmu o celoživotní vzdělání měla vzít příklad,“ vyjádřil Chlupáč obdiv absolventům.

Zpravidla tři roky trvající výuka na univerzitě třetího věku probíhá v zimním a letním semestru. Určena je lidem starším padesáti let bez ohledu na předchozí vzdělání.

„Rozdělena je do šesti přednášek, jež se konají jednou za čtrnáct dní. Každá přednáška je zakončena testem, semestr pak závěrečným testem, který studenti vyplní na počítači v klidu domova,“ charakterizovala vzdělávací proces pověřená lektorka Olga Maťáková.

Nejde o studium akademické, ale celoživotní, přičemž přijímací řízení neprobíhá. Studium je zdarma. Účastníci hradí pouze administrativní poplatek, který nepřesahuje 300 korun za semestr.

Výuka zohledňuje věk studentů

Výuka je přitom uzpůsobena potřebám starších lidí. „Jednotlivé přednášky jsou nahrány jako dokument a koncipovány s velkým důrazem na názornost a zajímavost. Jsou pro lepší zapamatovatelnost prokládány opakovacími otázkami a závěrečným shrnutím. Student má možnost si přednášku doma znovu pustit a po částech ji studovat,“ uvedl ředitel školy Pokorný.