Nedostatečného finančního zajištění v důchodovém věku se obává 70 procent lidí. Třetina dotázaných uvedla, že se obává "velmi", což je o sedm procentních bodů více než v roce 2010.

Mladí a dobře situovaní se bojí méně

Méně se bojí mladí lidé ve věku 15 až 19 let a ti, kteří pokládají životní úroveň své domácnosti za dobrou. Lidé od 45 let se ale odchodu do důchodu neobávají výrazně více než příslušníci jiných věkových kategorií. Největší obavy mají lidé se špatnou životní úrovní a příznivci levice.

Jen osm procent věří, že je důchod uživí

Důchod vyplácený státem považují za nedostatečný více než čtyři pětiny dotázaných (81%). Jen osm procent Čechů se domnívá, že jim poskytne dostatečné finanční zajištění. Tyto hodnoty se v uplynulých dvou letech příliš neměnily.

Na důchod si spoří 56 procent lidí, což je zhruba stejně jako v roce 2010. Nejčastěji jsou to lidé ve věku od 30 do 59 let, lidé se středoškolským a vysokoškolským vzděláním a domácnosti, jejichž příjem přesahuje 40.000 korun.

Nespoří si naopak lidé od 15 do 29 let, lidé se základním vzděláním a se špatnou životní úrovní domácnosti.