Zvýšení podílu žen v řídících orgánech bylo zaznamenáno ve všech zemích EU kromě tří (Bulharsko, PolskoIrsko), v ČR o zhruba 1 % na přibližně 16 %.

Legislativní tlak funguje

Ve srovnání s říjnem 2011 představuje nový údaj zvýšení o 2,2 procentního bodu a jde o dosud největší meziroční změnu. K tomuto skoku došlo poté, co Evropská komise přijala loni v listopadu návrh na zavedení čtyřicetiprocentní kvóty pro zastoupení žen ve vedení podniků na základě profesních předpokladů. Svůj dopad měly údajně také diskuse v EU o potřebě zavést právní předpisy, které by upravily počet žen v řídících orgánech.

„Přesvědčili jsme se, že legislativní tlak funguje. Podniky konečně začínají chápat, že chtějí-li si při stárnoucí populaci zachovat konkurenceschopnost, nemohou přehlížet potenciál, který ženy představují,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová.

Nejdále je Francie

Tahounem změn jsou nadále země, které kvóty stanovily právním předpisem (Belgie, Francie, Itálie). Francie kvóty stanovila zákonem v roce 2011 (40 % do roku 2017) a stala se první zemí EU, která má v nejvyšších orgánech všech největších společností kotovaných na burze více než jednu ženu.

Oproti tomu jedinou zemí, kde došlo k výraznému poklesu (o 4 procentní body), je Bulharsko, zatímco v Polsku a Irsku nedošlo, pokud jde o zastoupení žen ve správních radách, k žádným změnám.