Regionální manažer SPČR Petr Holica informoval, že zatímco před 20 lety bylo starších než 45 let 25 procent zaměstnanců v kraji, nyní už jich je 40 procent.

Průmysl má minimum mladých

"Situace ve velkých průmyslových podnicích v kraji je ještě závažnější. Bezmála 70 procent zaměstnanců je starších 40 let, starších 50 let je pak třetina. Ačkoliv průmysl dává práci téměř 200.000 lidí, má minimální počet mladých zaměstnanců," uvedl viceprezident SPČR Jan Rafaj. Data pro analýzu získal SPČR od moravskoslezských podniků a škol.

"Průmyslovým firmám chybí technicky vzdělaní pracovníci s výučním listem a maturitou. Školy, které úzce spolupracují s průmyslovými podniky, se na situaci již připravují a očekávají nárůst zájmu o studium. Bohužel mezi mladými klesá zájem o technické obory," dodal Rafaj.

Příčinou je vedle nezájmu i nízká porodnost

Podle Holici bude po roce 2016 pro absolventy technicky zaměřených středních škol a učilišť míst dost. Za nedostatkem mladých lidí, kteří by chtěli pracovat v průmyslu, však není jen nezájem o technické obory, ale i klesající porodnost.

Z analýzy vyplývá, že v průmyslu pracuje v Moravskoslezském kraji 36 procent zaměstnanců. Téměř polovina, 46 procent, jich v jednom průmyslovém podniku pracuje více než 21 let. Více než 31 let v jednom podniku pracuje 18 procent zaměstnanců. Průměrný věk zaměstnanců, kteří v průmyslových firmách dělají přes 31 let, je 55 let.