Celkem 25 % respondentů z řad zaměstnanců během uplynulého roku nestihlo vyčerpat více než polovinu dovolené dané zákonem, tedy 10 a více dnů. Méně než pět dní dovolené vloni zbylo 26 % zaměstnanců, 19 % lidí pak nestihlo vyčerpat 6 – 10 dnů ze své dovolené. Pouze 30 % zaměstnanců vloni vyčerpalo celou dovolenou, na níž měli nárok. Vyplývá to z šetření internetového portálu Jobs.cz

Pracovní tlak ztěžuje čerpání dovolené

„Zajímavé v této souvislosti je, že jedním z nejčastějších benefitů, který firmy svým zaměstnancům nabízejí, je týden dovolené navíc – aktuálně je uveden u bezmála třetiny ze všech nově obsazovaných pozic. Lidé si uvědomují, že by si měli od práce tu a tam pořádně odpočinout a nabrat nové síly. Vysoký tlak na produktivitu v kombinaci s osobní angažovaností však mnohdy převáží a často vedou k opomíjení čerpání dovolené. U řady pozic se tím výrazně zvyšuje riziko vyhoření,“ uvádí Tomáš Dombrovský, analytik společnosti LMC, která portál Jobs.cz provozuje.

Dvě třetiny lidí během dovolené pracují

V této souvislosti Dombrovský připomněl šetření společnosti LMC z loňského června mapující délku čerpání hlavní (letní) dovolené. Plných 27 % lidí si dle tohoto průzkumu vybírá maximálně týden volna vcelku a plné dvě třetiny lidí i během dovolené nadále řeší pracovní záležitosti, 23 % dokonce velmi intenzivně.

Nepříliš přehledná situace

Právní situace ohledně převádění dovolené do dalších let není po loňské novelizaci Zákoníku práce podle Dombrovského zcela přehledná. Zatímco zákon stanovuje v § 218 odst. 1 povinnost zaměstnavatele určit zaměstnanci dovolenou tak, aby ji vyčerpal během kalendářního roku, ministerstvo práce a sociálních věcí uvedlo, že pro převod dovolené do dalšího roku je možné využít vnitřní předpis organizace.

Zaměstnanci však již nemají možnost (s výjimkou ukončení pracovního poměru) nechat si dovolenou z předchozího roku proplatit a přilepšit si tak k výplatě, jak to bylo možné dříve.