„Z našeho interního průzkumu vyplynulo, že začínající podnikatelé musí počítat s minimálně 19 pracovními dny, které uplynou od doby sepsání zakladatelské listiny po zapsání společnosti do obchodního rejstříku,“ říká Filip Reinoso, ze společnosti Smart Companies.

Uvedenou situaci v tuzemském podnikatelském prostředí potvrzuje i letošní zjištění Světové banky, která uvedený parametr rovněž posuzovala: v říjnovém hodnocení se Česká republika s 20 dny a 9 procesními kroky potřebnými na založení firmy umístila až hluboko za Maďarskem, kde založíte firmu již za pět dnů, ale také za Německem (15 dnů) a Slovenskem (16 dnů). Déle než v ČR trvá založit firmu například v Rakousku, kde podnikatel může začít podnikat až za 25 dnů.

„Nejdelší prodlevu v rámci zakládání podniku v ČR představuje zejména usnesení živnostenského úřadu a obchodního soudu,“ doplňuje Filip Reinoso.