Přitom jak vyplývá to ze statistik pracovního serveru Spráce.cz, oproti předchozím letům klesá zájem zaměstnavatelů o absolventy vysokých škol.

„Jedná se o úplně opačný trend, než který jsme pozorovali před rokem. To jsme na portálu Spráce.cz zaznamenávali nárůst poptávky po absolventech až o 55 %,“ komentuje statistiky Jan Votruba, manažer serveru Spráce.cz.

Mezi kraje, kterým by se novopečení držitelé titulu měli vyhnout, jsou Zlínský a Jihočeský, tam o ně stojí nejméně zaměstnavatelů. Naopak dlouhodobě je největší zájem o absolventy v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji.

Na jedno místo připadá 13 zájemců

Bez práce je v současnosti přes půl miliónu lidí a počet uchazečů na jednu volnou pozici se liší region od regionu − od 3 v Praze po 135 v Havlíčkově Brodě; v průměru však bojuje o jedno místo 13 lidí.

Společnost Profesia CZ ve spolupráci se společností Focus Marketing&Social Research dlouhodobě zkoumá, jakým způsobem lidé nejčastěji hledají práci. V cílové skupině ekonomicky aktivního obyvatelstva je nejběžnějším zdrojem při hledání zaměstnání internet.

Význam internetu stoupá

„Již několik let zaznamenáváme rostoucí trend významu internetu při hledání nových pracovních pozic. V roce 2009 se stal internet nejvyhledávanějším zdrojem práce, kdy jej využilo 69 % lidí a předběhl tak poprvé rodinu a známé s 66 %. V roce 2012 využilo pracovní portály, kariérní stránky společností, vyhledávače a v poslední době také sociální sítě Facebook nebo LiknedIn až 80 % ekonomicky aktivního obyvatelstva,“ říká Kateřina Jaroňová ze společnosti Profesia CZ.

Stále dáme na rodinu

Češi už tradičně oslovují rodinu a známé (67 %), když hledají novou práci, avšak i mnohé společnosti nabírají nové zaměstnance na doporučení současných zaměstnanců. Stabilním zdrojem bývají úřady práce (55 %) a personální agentury (32 %).

Naopak klesající tendenci má využívání pracovní inzerce v tisku. Jestliže tento způsob využívalo v dubnu 2008 šedesát tři procent populace, pak v roce 2012 už to bylo jen čtyřicet šest procent.

Ve výzkumu se od roku 2011 objevují jako nový fenomén veletrhy práce (3 %), které mají výhodu prvního kontaktu se zaměstnavatelem bez stresu z pohovoru.