„Pokud jsou mladí lidé spokojenější o jediný bod na škále od jedné do pěti než jejich vrstevníci, vydělávají v dospělosti o pětinu více,“ tvrdí autoři. A platí to i mezi sourozenci jedné rodiny. Ti veselí a pozitivně naladění vydělávají více než bratři a sestry, kteří se na svět mračí.

„Větší bohatství šťastných a veselých lidí lze připsat tomu, že častěji vystudují vysokou školu, získají vysněnou práci, rychleji jsou povýšeni a lépe vycházejí s okolím,“ tvrdí profesor Andrew Oswald z University of Warwick.

Emocionální pohoda a dobré naladění v dospívání hrají klíčovou roli v budoucím úspěchu člověka.