Nejčastěji lidé projevují zájem o stáže v oblasti ekonomiky, administrativy, personalistiky, managementu a marketingu. Vyplývá to ze statistik Fondu dalšího vzdělávání (FDV), příspěvkové organizace ministerstva práce a sociálních věcí, která projekt realizuje.

Firmy si mohou utvářet zaměstnance podle svých potřeb a lidé na trhu práce mohou sbírat cenné zkušenostiPavel Kryštof, ředitel FDV

„Cílem projektu je snížení nezaměstnanosti. Lidé, kteří marně shánějí práci kvůli nedostatku profesní praxe, mají nyní jedinečnou příležitost získat na trhu práce nové zkušenosti. Nejčastěji jde o absolventy škol, dlouhodobě nezaměstnané či osoby po rodičovské dovolené. Fond dalšího vzdělávání jim umožňuje vybrat si z celé řady takzvaných šablon stáží,“ upřesňuje ředitel FDV Pavel Kryštof.

Paleta profesí

Katalog stáží, který je tvořen šablonami pro jednotlivé profese, nabízí pestrou paletu možného uplatnění – od ekonomiky, marketingu a reklamy přes bankovnictví, počítačové programování až po výrobní odvětví, jakými jsou například strojírenství, stavebnictví či automobilový průmysl.

Jednotlivé stáže trvají od jednoho do šesti měsíců, přičemž je stážistům hrazeno stravné a za určitých podmínek i cestovné a ubytování. Nárok na mzdu stážisté s ohledem na pravidla operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v rámci kterého je projekt realizovaný, nemají.

Šance i pro firmy

Z opačného úhlu pohledu skýtá projekt jedinečnou příležitost také pro firmy. Z pozice poskytovatelů stáží si mohou vychovat budoucí zaměstnance podle svých vlastních potřeb a ke všemu mají uhrazeny fixní náklady spojené s poskytnutím stáže. V průměru jde o 60 000 až 120 000 Kč podle šablony a doby trvání stáže.

„Projekt je skutečně výhodný pro obě strany. Firmy si mohou utvářet zaměstnance podle svých potřeb a lidé na trhu práce mohou sbírat cenné zkušenosti. Celá řada absolventů vysokých škol nemá možnost uvést ve svém životopise jakoukoli praxi. Pro mnohé zaměstnavatele však bývá praxe často důležitější než samotné vzdělání. A nejde jen o absolventy škol,“ doplňuje Pavel Kryštof.

Stážisté zároveň získají certifikát o absolvování stáže, a tím i cennou položku do životopisu. V případě, že se na stáži osvědčí, mají také možnost plynulého přechodu ze stáže do klasického zaměstnaneckého poměru.

Zdravotně postižení jsou vítáni

Stáž mohou absolvovat i osoby zdravotně znevýhodněné a zdravotně postižené.

„Zdravotně postižení nebo znevýhodněné osoby mnohdy těžko nacházejí uplatnění na trhu práce. Stáž tak pro ně může být účinným nástrojem, jak získají nové kontakty i rozhled v oboru, a pro poskytovatele stáže je to možnost získat kvalifikované odborníky. Velký potenciál zdravotně postižených osob vidím například v oblasti informačních technologií a v technických oborech,“ říká Jaroslav Dembinný, poradce ministryně práce a sociálních věcí.

Registrace je jednoduchá

Postup pro budoucí stážisty i firmy je jednoduchý. Pro obě strany je připraven specializovaný web. Stačí se zaregistrovat na stránce projektu www.stazevefirmach.cz. Uchazeči zde mohou vybírat z nabídky šablon stáží a poskytovatelé tu mohou nabízet konkrétní pozice a inzerovat je.