Již dva předcházející dny, 5. a 6. listopadu, se bude v prostorách pořádajících univerzit konat rozšířený Doprovodný program na různá témata týkající se uplatnění na trhu práce.

Mohou v předstihu poslat životopis

Na veletrhu budou mít návštěvníci příležitost diskutovat se zástupci významných společností přímo na stáncích. Na rozhovory se uchazeči mohou připravit předem – na webových stránkách www.jobch.cz se zaregistrují a vloží životopis, který tak bude všem vystavovatelům přístupný už před veletrhem.

„V letošním roce se nám podařilo oslovit rekordní množství společností,“ říká organizátorka Eliška Gončarová. „Naším cílem je neprofilovat se jedním směrem, ale zahrnout co nejširší spektrum oborů. Uchazeči se tak setkají s firmami různého zaměření, hledajícími zaměstnance a stážisty na rozličné pozice.“

Zvýšit svoji cenu na pracovním trhu

Veletrh letos nově představí rozšířený Doprovodný program, který návštěvníkům přinese další možnosti, jak zvyšovat svou kvalifikaci, získat nové informace a zvýšit svoji cenu na pracovním trhu. Program nabídne přednášky, workshopy a semináře z různých oblastí, jako jsou měkké dovednosti, cvičná výběrová řízení, motivace v podnikání nebo na trhu práce. Všechny aktivity jsou k dispozici zdarma.

Právě k situaci na trhu práce pořádá veletrh JobChallenge ve spolupráci se studentským projektem Masarykovy debaty akademickou diskusi na téma „Nabídka oborů na VŠ by měla odpovídat poptávce na trhu práce“.

„Řečníky pro debatu se snažíme vybírat vyváženě, na každé straně diskutuje akademik spolu s úspěšnou osobností z podnikatelské sféry,“ uvedl koordinátor projektu Masarykovy debaty Ondrej Lunter.

Doprovodný program vyvrcholí 7. listopadu přímo na veletrhu JobChallenge, kde se budou návštěvníci moci účastnit přednášek ve třech sálech podle zaměření – zaměstnání, podnikání a osobnostní rozvoj.

Veletrh JobChallenge se koná pod záštitou rektorů tří brněnských vysokých škol – Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně a Mendelovy univerzity v Brně. Bližší informace na adrese www.jobch.cz