Vzdělávání dospělých je aktuální zejména nyní v době ekonomické krize, kdy se každá firma či instituce intenzivně zabývá otázkou vlastního úspěchu na trhu. Druhý ročník mezinárodní odborné konference, kterou pořádala Univerzita Jana Amose Komenského (UJAK),  se nesl v duchu dvou hlavních témat – firemního vzdělávání v praxi a rozvoje andragogiky a vzdělávání dospělých v evropském kontextu.

Živé téma

„Téma je velmi živé a aktuální, každá firma či instituce se v současné chvíli zabývá otázkou, zda se vyplatí investice do vzdělání vlastních zaměstnanců a jaká forma je případně skutečně účinná,“ uvedl ředitel Ústavu andragogických studií UJAK, doc. PhDr. Jaroslav Veteška.

Konference byla tematicky zaměřena na efektivní formy a metody vzdělávání dospělých, na nové trendy v andragogice a na nástroje efektivního snížení nezaměstnanosti či vzdělávání rizikových skupin, jako jsou sociálně a zdravotně znevýhodnění, trestaní (ve výkonu trestu i po propuštění) jedinci apod.

Klasické kurzy se přežily

Vysoce postavení manažeři z oblasti HR i akademici se shodli na tom, že klasické vzdělávací kurzy, jak je známe z minulosti, se přežily. Nejefektivnější profesní vzdělávání je nyní vedeno z velké většiny prostřednictvím e-learningu, firemních interních sociálních sítí a vzájemným učením se mezi zaměstnanci samými.

Za účelem zvýšení praktické odbornosti na pracovištích se nejčastěji využívá intranet, moderní mobilní aplikace i-Padu a i-Podu nebo pravidelné videokonference.

Na vzdělávání se ušetřit nedá

„Je faktem, že existuje přímá úměra mezi investicemi do firemního vzdělání zaměstnanců a ziskem dané firmy. I přes to se některé firmy domnívají, že lze na vzdělávání zaměstnanců ušetřit. To je poněkud krátkozraké, protože se v časovém horizontu může snížit konkurenceschopnost firmy a úspory ve vzdělávání mohou mít ve výsledku fatální důsledky.

Efektivnější je využívat kombinaci klasických metod vzdělávání a nových, progresivních metod, založených právě na využívání informačních a komunikačních technologií v kombinaci např. s koučováním,“ konstatoval doc. PhDr. Jaroslav Veteška.

Odborníci se na konferenci shodli, že interaktivní vzdělávání s konkrétním zaměřením na danou problematiku je v současné době nutností.