Vyplývá to mj. i z poslední statistiky vývoje nezaměstnanosti v průběhu září. K 30. 9. 2012 bylo evidováno skoro 35 000 absolventů škol a mladistvých. Jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o bezmála 10 000 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 7 %. Projekty realizované za podpory Evropského sociálního fondu se absolventům a mladistvým však snaží pomoci.

Pohyb v začarovaném kruhu

Zaměstnavatelé nemají zájem o čerstvé absolventy středního i vyššího vzdělávání z několika důvodů. Chybí jim praxe, často se neumějí správně prezentovat, rozhodovat se či pracovat v týmu. Mladí lidé se tak snadno mohou ocitnout v začarovaném kruhu.

K získání klíčových dovedností pro uplatnění na trhu práce jim mohou pomoci některé z projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Realizují je místní pobočky Úřadu práce, ale i soukromé či neziskové organizace.

Odrazový můstek

Jedním z příkladů pomoci je projekt Pracovní praxe jako odrazový můstek. V Plzeňském kraji ho realizuje obecně prospěšná společnost bfz.

„Projekt pomáhá mladým lidem bez praxe a absolventům do 25 let najít motivaci a sebedůvěru pomocí poradenského programu a pracovní diagnostiky. Následně uchazeče nasměruje na rekvalifikační kurz na administrativního pracovníka, obchodního zástupce nebo mu umožní udělat si řidičský průkaz typu B.

Cílem programu je najít třiceti absolventům programu pracovní uplatnění a tím pádem jim zajistit potřebnou praxi,“ říká Jiří Kadlec z obecně prospěšné společnosti bfz. Do jejích kurzů se mohou hlásit mladí lidé registrovaní na místním úřadu práce.

Pracovní stáže

Další formou pomoci budoucím absolventům mohou být pracovní stáže. Od prosince 2012 do června 2015 se mohou mladí lidé hlásit do projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání, který bude realizovat Fond dalšího vzdělávání z prostředků Evropského sociálního fondu.

„Stáže jsou určeny studentům posledních ročníků středních škol a posledních semestrů vyšších odborných a vysokých škol. Osvojí si pracovní návyky a získají praktické zkušenosti v oboru, který studují,“ vysvětluje detaily projektu Pavel Kryštof z Fondu dalšího vzdělávání. Více informací najdou zájemci na www.fdv.mpsv.cz.

Vzdělávání praxí

Fond také již od září nabízí firmám i absolventům možnost zapojit se do projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“. Projekt na jedné straně umožňuje získat potřebnou praxi a na straně druhé nabízí firmám způsob, jak proškolit nové zaměstnance.

Do projektu se lze zapojit prostřednictvím webové stránky www.stazevefirmach.cz. Pro případné zájemce je zprovozněna bezplatná telefonní infolinka 800 779 977, a to každý pracovní den od 9 do 16 hodin.