Věk se pochopitelně řídit nedá, takže výraz age management je nutné chápat v přeneseném smyslu jako řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál zaměstnanců.

Koncept age managementu se k nám dostal z Finska, přesněji řečeno z finského Institutu pracovního zdraví, který má víc než třicetileté zkušenosti s výzkumem a aplikací všech poznatků o stárnoucích zaměstnancích a své poznatky ochotně sdílí s dalšími evropskými státy.

Příspěvek k celonárodní diskusi

Téma je totiž v poslední době aktuální i u nás a ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje národní strategii pro aktivní stárnutí na období 2013 až 2017. Nový časopis tak svým způsobem vstupuje do celonárodní diskuse o této aktuální problematice.

„Časopis chce přispět nejen k šíření myšlenek aktivního stárnutí a zejména většího zapojení zralých lidí na pracovní trh, ale hlavně pomoci k týmové mezigenerační spolupráci. Cílí především na skupinu zaměstnavatelů, kteří mají největší praktickou moc něco v dané problematice změnit,“ říká jeho šéfredaktorka Jana Jenšíková.

Ohlas u odborníků spojených s trhem práce

AGE MANAGEMENT měl premiéru na závěrečné celonárodní konferenci veřejné zakázky Národní soustava povolání v pražském hotelu Diplomat, které se účastnily na tři stovky odborníků spojených s trhem práce, a vzbudil zasloužený ohlas.

Premiérové číslo se zaměřuje na strategii age managementu v České republice, zkušenosti finských odborníků s touto problematikou, přináší exkluzivní rozhovor a mezinárodní pohled odborníka na podnikové strategie a marketing Hermanna Simona, podrobně informuje o neutěšené situaci na pracovním trhu v České republice a přibližuje nová řešení v podobě Národních soustav povolání a kvalifikací a sektorových rad, a v neposlední řadě se dotýká i evropského projektu na podporu lidí ve věku 50 plus.