Nejochotnější ke zvyšování kvalifikace jsou ženy ve Středočeském kraji (84 %), zatímco nejméně ochotné ke vzdělávání jsou ženy v Ústeckém kraji (40 %), které si v tomto směru nezadají se zdejšími muži. Vyplývá to z letošní ankety projektu MŠMT UNIV 2 KRAJE na podporu dalšího vzdělávání s názvem „Rozšiřte si obzory“.

ČR konečně nad evropským průměrem

Z výsledků ankety vyplynulo, že lidé se dále nevzdělávají kvůli nedostatku financí (62 %) a času (47 %). Ženy navíc uváděly jako důvod péči o rodinu.

„Evropské dohody určují, že do roku 2020 máme v rámci ČR za úkol dosáhnout v tomto ohledu podílu 15 %. Čísla za loňský rok, kdy ČR dosáhla podílu 11,4 %, ukazují, že se začíná pomalu blýskat na lepší časy a konečně se dostáváme nad evropský průměr v účasti dospělých v produktivním věku na celoživotním vzdělávání,“ říká Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu MŠMT UNIV 2 KRAJE.

Dva dny v týdnu a dva tisíce měsíčně

Lidé napříč kraji jsou ochotni věnovat vzdělávání v průměru 2 dny v týdnu a investovat do něj průměrně 2 tisíce korun měsíčně. „Obecně ovšem projevily ženy vyšší ochotu investovat do vzdělávání vlastní peníze,“ podotýká Bydžovská.

Výrazný je v tomto směru např. Ústecký kraj, kde nulovou ochotu investovat jakékoliv prostředky do zvyšování své kvalifikace projevilo 54 % dotázaných mužů. Naopak na Ostravsku a Brněnsku jsou to právě ženy, které by do vzdělávání nevložily ani korunu (Moravskoslezský kraj 21 % žen, Jihomoravský kraj 34 % žen).

Nezaměstnanost žen roste rychleji

Podle Českého statistického úřadu mají ženy do věku 34 let vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných osob než muži, ale už od 35. roku života je situace opačná. Nejvýrazněji je to patrné ve věkové skupině nad 65 let, kde mají ženy o 9 procent méně vysokoškolsky vzdělaných osob než muži.

Počty nezaměstnaných rostou více u žen. Zejména od 25 let věku mají české ženy vyšší míru nezaměstnanosti než muži. Nadále rovněž platí, že ženy obecně u nás pobírají nižší mzdu než muži na srovnatelných pozicích.