Průzkum organizovala společnost Regus, která se zabývá poskytováním flexibilních pracovišť, a odpovědělo v něm více než 16 000 odborníků z celého světa.

Na vzrůstající tlak v českém prostředí měla podle výsledků studie vliv řada faktorů jako například prohlubující se nedůvěra v mezilidských vztazích, složitá jednání se zákazníky či zaměstnanci plynoucí z nejistého vývoje podnikání, množící se aféry ve státní správě a k tomu pokračující nestabilita světové ekonomiky.

Lékem by mohla být flexibilní práce

Respondenti dále uváděli, že mezi zdroje stresu patří spíše záležitosti pracovního charakteru, a jako nejčastější příčiny uvedli své zařazení, vztahy s nadřízenými a osobní finance.

Průzkum se také zaměřil na možná řešení problémů. V odpovědi na tuto otázku uvedly dvě pětiny (39 %) dotazovaných v České republice, že jedním ze způsobů, jak snížit úroveň stresu, je flexibilní práce.

Podle průzkumu jsou obecně více vystresovaní ze zákazníků pracovníci z malých firem (42 %) než pracovníci z velkých firem (27 %), na druhou stranu ale také mají méně konfliktů s managementem (20 %) než jejich protějšky ve větších firmách (40 %).

Cena za stres je vysoká i pro firmy

Serge Dupaux, generální ředitel společnosti Regus pro Českou republiku k tomu uvedl: „Firmy, které chtějí svým pracovníkům zajistit lepší život, nesmí opomenout analyzovat úroveň stresu uvnitř organizace a zabývat se jeho příčinami. Cena za nebezpečnou úroveň stresu může být vysoká nejen pro pracovníky, ale také pro firmy, které mohou brzy zjistit, že jejich zaměstnanci nejsou schopni zvládat požadované úkoly nebo jsou méně efektivní.“

Respondenti identifikovali jako jedno z možných řešení, jež by mohlo vést ke snížení vysokých úrovní stresu, flexibilní práci. Potvrdily se tak výsledky z předchozího průzkumu společnosti Regus, ve kterém 58 % pracovníků uvedlo, že se v důsledku zavedení flexibilní práce cítí zdravěji. Navíc uvedli, že flexibilita je vhodnější pro rodinný život, pomáhá jim zlepšit celkovou rovnováhu mezi pracovním a osobním životem a dává jim větší pocit pohody.

Hrozí syndrom vyhoření

Nina Bosničová, projektová manažerka nevládní neziskové organizace Gender Studies k průzkumu poznamenala:

„Úroveň stresu se po celém světě nadále zvyšuje a zaměstnancům stále více hrozí ‚syndrom vyhoření‘. V krátkém období může tento stav vést ke ztrátě klíčových pracovníků a snížení produktivity kvůli zdravotním problémům způsobených stresem, jako je například nespavost nebo vyčerpání.“