Jedinou šancí pro zájemce o tuto profesi je vystudovat učební obor Výrobce potravin, který je určen pro průmyslové obory s komplexně mechanizovanými nebo automatizovanými linkami.

Mlynářská profese se teprve schvaluje

Tento obor je kritizován pro svoji příliš velkou univerzálnost, nicméně v současnosti jako jediný zabezpečuje profesní přípravu pracovníků pro mlýnský průmysl. Návrhy profesních kvalifikací „mlynář“ jsou totiž stále ve schvalovacím řízení.

Obor mlýnů proto inicioval vznik Sektorové dohody v oborech zpracování obilí a mouky, jejímž hlavním cílem je vytvořit vzdělávací centrum pro počáteční i pokračovací vzdělávání v těchto oborech.

Jedná se o tzv.malokapacitní obory, které vyžadují relativně malé počty absolventů ročně, což způsobuje potíže ve financování a ohrožuje samotnou existenci škol. Proto bylo nutné soustředit kapacity jejich odborné přípravy do jedné specializované školy pro celou republiku, případně i pro Slovensko a další státy střední Evropy.

Centrum výuky bude v Pardubicích

Jako centrální vzdělávací středisko byla zvolena Střední průmyslová škola potravinářská v Pardubicích, která má pro splnění záměru nejlepší předpoklady z hlediska tradice, materiálně technického vybavení i odborné erudice pedagogů a externích spolupracovníků.

První zkoušky zde podle Projektu NSK2 zorganizovala Hospodářská komora ČR ve spolupráci se Svazem průmyslových mlýnů ČR a skládalo je 12 zaměstnanců předních českých mlýnských podniků. Výsledek zkoušek je kladný a tak českému mlýnskému průmyslu svítá naděje, že se v dohledné době dočká tolika potřebných nových odborníků.