„Původní koncepce nezaručovala, že všichni studenti dosáhnou dostatečné úrovně anglického jazyka v souladu s národním kvalifikačním rámcem a mezinárodními doporučeními,“ uvedl doc. Martin Kudláček, proděkan FTK pro zahraniční spolupráci.

Podle něj má nová koncepce kvalitně připravit absolventy pro uplatnění na trhu práce stejně jako na programy zahraniční mobility.

Úroveň znalostí v zahraničí nestačila

Dosavadní výuka jazyků nabízela angličtinu, němčinu a ruštinu, ale výstupní úroveň se značně lišila.

„Menší jazyková vybavenost se následně projevila při zahraničních studijních pobytech a se systémem výuky nebyli spokojeni ani samotní studenti,“ uvedla Zuzana Hanelová ze zahraničního oddělení fakulty.

Změnu s sebou přináší evropský projekt INTEFTEK s dotací čtyřiadvaceti miliónů korun, díky kterému fakulta vybuduje novou jazykovou učebnu, doplní zahraniční knihovnu a najme další lektory na výuku.

Absolventi se musejí ve svém oboru domluvit

Komunikace v cizím jazyce v rámci studovaného oboru je jednou z klíčových kompetencí absolventa vysokoškolského studia.

„Nová koncepce požaduje splnění standardní úrovně angličtiny. Fakulta ale zároveň nabízí výuku v rozdílných úrovních, aby zkušenější studenti mohli zdokonalovat angličtinu v odborných předmětech a slabší mohli dohnat jazykový handicap ze střední školy,“ vysvětlil proděkan Kudláček.

Výběrová zůstane výuka němčiny a ruštiny, přibude k nim ale ještě francouzština a španělština.